Aktualność: Debata naukowa - Sukcesy i patologie dwudziestopięciolecia podatku od towarów i usług w Polsce ; doświadczenia i przyszłość

Niniejszym zapraszamy na debatę naukową na temat: „Sukcesy i patologie dwudziestopięciolecia podatku od towarów i usług w Polsce – doświadczenia
i przyszłość”

Debata odbędzie się w dniu 5 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

W dniu 5 lipca 2018 r. mija ćwierćwiecze obowiązywania w Polsce podatku od towarów i usług, który stał się najważniejszym źródłem dochodów budżetowych oraz gwarantem stabilności finansowej naszej państwowości. Jednocześnie od ponad 10 lat podatek ten spowodował największe w historii wyłudzenia środków publicznych oraz bezprecedensowy rozwój przestępczości podatkowej.

Celem debaty jest próba podsumowania doświadczeń legislacyjnych, fiskalnych i ustrojowych tego podatku oraz sformułowanie prognoz. W debacie będą uczestniczyć naukowcy, praktycy, funkcjonariusze publiczni, dziennikarze oraz studenci. Debatę poprowadzi prof. dr hab. Witold Modzelewski

Agenda:

1. 10:30- 11 00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna

2. 11:00-11:15 Uroczyste otwarcie Debaty przez prof. dr hab. Tomasza Giaro, Dziekana WPIA UW

3. 11:15- 11:45 Wystąpienia Gości Debaty

4. 11:45-13:30 Debata z udziałem m.in.: prof. dr. hab. Wiesława Czyżowicza, prof. dr. hab. Jerzego Żyżyńskiego, prof. dr. hab. Wiesława Jasińskiego, Sławomira Siwego.

Program debaty obejmuje wystąpienie problemowe, głos ad vocem, dyskusję panelową oraz głosy z sali

5. 13:30 Podsumowanie debaty

Partner Debaty: Wydawnictwo CH Beck

Patronat medialny: Infor.pl, Doradztwo Podatkowe- Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych

Rejestracja: http://www.wpia.uw.edu.pl/sukcesy-i-patologie-dwudziestopieciolecia-podatku-od-towarow-i-uslug-w-polsce-doswiadczenia-i-przyszlosc/


DATA PUBLIKACJI: 2018-06-26 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x