Aktualność: Studia prawnicze II stopnia pt. Prawo Finansowe i Skarbowość

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

II EDYCJA NOWEGO KIERUNKU STUDIÓW

w roku akademickim 2015/2016

Czy chcesz zdobyć unikatowe wyższe wykształcenie, zwłaszcza niezbędne w przypadku zatrudnienia w doradztwie podatkowym, administracji skarbowej, podatkowej, finansowej, bankowości, ubezpieczeniach oraz obsłudze rozliczeń podatkowych? Zapisz się na jedyne w Polsce wyższe magisterskie studia prawnicze II stopnia pt. Prawo Finansowe i Skarbowość. Studia prowadzone są w systemie wieczorowym, co pozwala również łączyć je z pracą zawodową. Zajęcia prowadzą najwybitniejsi znawcy problematyki prawnej, administracyjnej, finansowej, podatkowej, bankowej oraz ubezpieczeniowej. Jest to jedyna droga do uzyskania jedynego w Polsce tytułu magistra prawa w zakresie prawa finansowego i skarbowości.

Terminy rekrutacji:

Data rozpoczęcia rejestracji: 10 czerwca 2015; data zakończenia rejestracji: 17 lipca 2015.

Ewentualny egzamin dla osób odbywających studia na innych zasadach niż obywatele polscy: 21 lipca 2015.

Termin ogłoszenia wyników: 17 lipca 2015.

Pierwszy termin składania kompletu dokumentów: 10.06-22 lipca 2015.

Prawo Finansowe i Skarbowość

Rok I:

A. Wykłady podstawowe:

1. Źródła i wykładnia prawa. Podstawy prawoznawstwa

2. Finanse publiczne i publiczne prawo finansowe

3. Ćwiczenia z zakresu finansów publicznych i publicznego prawa finansowego

4. Administracja finansowa, skarbowa i celna

5. Ordynacja podatkowa: część prawnomaterialna

6. Przedmioty ogólno uniwersyteckie

7. Prawo podatkowe Unii Europejskiej

8. Podatki dochodowe

9. Ćwiczenia z zakresu podatków dochodowych

10. Rachunkowość i sprawozdanie finansowe

11. Zarys prawa pracy

12. Międzynarodowe prawo podatkowe

B. Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria (grupa przedmiotów do wyboru):

1. Prawo budżetowe

2. Prawo celne

3. Budżet Unii Europejskiej

4. Wstęp do teorii podatków i prawa podatkowego

5. Prawo ubezpieczeniowe

6. Podstawy wiedzy ekonomicznej

7. Jednostki sektora finansów publicznych

8. Wydatki budżetowe

9. Zarządzanie i administracja obszarami wiejskimi

10. Sądownictwo administracyjne

11. Postępowanie egzekucyjne w administracji

12. Unia walutowa

13. Międzynarodowe prawo celne

14. Zarys historii skarbowości

15. Czynności bankowe

16. Wykładnia prawa podatkowego

17. Procedury podatkowe

C. Seminaria

Rok II

A. Wykłady podstawowe:

1. Finanse samorządu terytorialnego

2. Ćwiczenia z zakresu finansów samorządu terytorialnego

3. Kodeks postępowania administracyjnego

4. Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i hazardowy

5. Ćwiczenia z zakresu podatków obrotowych

6. Prawo karne skarbowe

7. Postępowanie podatkowe

8. Prawo bankowe

9. Podatki majątkowe – opodatkowanie nieruchomości

10. Ćwiczenia z zakresu podatków majątkowych

11. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

12. Kontrola podatkowa i skarbowa

B. Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria (grupa przedmiotów do wyboru):

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych

2. Finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

3. Instrumenty finansowe

4. Skarbowe papiery wartościowe

5. Pomoc publiczna – problematyka prawna

6. Dług publiczny i finansowanie deficytu budżetowego

7. Prawo instytucji finansowych

8. Prawo dewizowe

9. Postępowania przed sądami administracyjnymi

10. Nadzór nad instytucjami finansowymi

11. Ewidencja podatkowa

12. Ustawa o doradztwie podatkowym

13. Odpowiedzialność w prawie budżetowym

14. Prawo bilansowe i analiza podatkowa

C. Seminaria

Zapisy na stronie: www.irk.uw.edu.pl

Obecnie istnieje już ustawowa możliwość zwolnienia z egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego tych osób, które ukończyły studia obejmujące ten zakres wiedzy. W związku z tym podjęto działania mające na celu uzyskanie tego statusu przez kierunek Prawo Finansowe i Skarbowość


DATA PUBLIKACJI: 2015-07-07 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x