Aktualność: V Zgromadzenie Mazowieckiego Oddziału KIDP w dniu 1 marca 2018 r.


Szanowni Państwo
Doradcy Podatkowi,
 
Na podstawie § 46 pkt 1 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Zarząd Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Podatkowych zwołuje na dzień 1 marca 2018 r. (tj. czwartek) Zgromadzenie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, które odbędzie się w Hotelu Radisson Blu Sobieski (Sala Gatrium) przy pl. Zawiszy 1 w Warszawie.

Zgromadzenie ma na celu wybór członków Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP, Sędziów Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego V kadencji oraz kandydatów na Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego kolejnej kadencji.
 
Godziny rejestracji: 09.00 - 10.30

UWAGA! Każdy doradca podatkowy, który stawi się w lokalu wyborczym najpóźniej do godziny wskazanej jako godzina zakończenia rejestracji, zostanie zarejestrowany.


Jednocześnie przypominamy, że rejestracja doradcy podatkowego dokonywana jest po okazaniu legitymacji doradcy podatkowego bądź urzędowego dokumentu ze zdjęciem (np. paszport, dowód, itp.) potwierdzającego jego tożsamość.


Planowana godzina rozpoczęcia wyborów: godz. 10.30
 
 
Doradcy podatkowi wpisani na listę doradców podatkowych, po sporządzeniu przez Zarząd Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych spisu wyborców, są wpisywani do spisu wyborców na ich wniosek złożony na ręce Komisji Wyborczej w dniu Zgromadzenia Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.


Zapraszamy do licznego udziału w Zgromadzeniu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Liczymy na Państwa zaangażowanie w tak ważne wydarzenie dla naszego środowiska.    Zarząd Mazowieckiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych

W załączeniu:
1. Projekt porządku obrad Zgromadzenia Mazowieckiego Oddziału KIDP.
2. Projekt Regulaminu Zgromadzenia. 
3. Spis wyborców Zgromadzenia Mazowieckiego Oddziału KIDP wg stanu na dzień 13.02.2018 r.

DATA PUBLIKACJI: 2018-02-14 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x