Aktualność: Szkolenia w Mazowieckim Oddziale KIDP

Szkolenia w Mazowieckim Oddziale KIDP


15.11 - Szacunki księgowe - Jacek Kaczka

21.11 - Skarga kasacyjna II TERMIN - sędzia Adam Bącal

26.11 - Ustawa o zarządzie sukcesyjnym. Praktyczne aspekty         

           związane z sukcesją, sprzedażą firmy i poszukiwaniem   

           inwestora - Jacek Bajson

27.11 - Akademia:Rachunkowość dla doradców podatkowych -Wybrane zagadnienia z wyceny i ustalenie WF - Jacek Kaczka

29.11 -"VAT 2019/2018 - planowane zmiany oraz skutki zmian już wprowadzonych" – Zdzisław Modzelewski

04.12 - Prawo pracy a prawo podatkowe”adw. dr Artur Rycak

07.12 - Wybrane zagadnienia wyceny aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego cz. II - Jacek Kaczka

07.12 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - z uwzględnieniem zmian w 2018 r. i od 1 stycznia 2019 r. RADOM - Tomasz Wojewoda 

10.12 - Połączenia jednostek gospodarczych. Aspekty   

          księgowe - Jacek Kaczka

18.12. - Zmiany w CIT w 2019 - Piotr Liss


Zapisy na szkolenia za pomocą platformy szkoleniowej panelu mDoradca (centralna ewidencja punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych).

                                                 ZARZĄD MO KIDP


DATA PUBLIKACJI: 2018-11-05 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x