Analiza benchmarkingowa w dokumentacji podatkowej
Kategoria: Inne
( Szkolenie )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 389 / 550
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-09-26
Data zakończenia: 2017-09-26
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szkolenie dla doradców podatkowych jest bezpłatne.

Koszt szkolenia dla pracowników doradców podatkowych 61,50 zł.

Płatność za szkolenie przelewem na konto: 97 1140 1124 0000 4004 3000 1016

PROGRAM


1. Obowiązek sporządzenia analizy benchmarkingowej
2. Zakres analizy benchmarkingowej
3. Etapy przygotowywania analizy benchmarkingowej
4. Warunki porównywalności
5. Korekty w celu doprowadzenia do porównywalności
6. Przykłady analiz benchmarkingowych

!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy kliknąć w powyższy przycisk "Zaloguj się do panelu mDoradca". Przeniosą się Państwo do panelu logowania systemu mDoradca a następnie po zalogowaniu się do szczegółów wybranego szkolenia. Aby zapisać się na szkolenie kliknij "Wyślij zgłoszenie". Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie".
O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje się link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.