Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 r. - z uwzględnieniem zmian od 1.01.2017 r. i wzrostu odpisów socjalnych
Kategoria: Inne
( Warsztaty )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 7.5
Zgłoszenia: 25 / 35
Koszty:  50.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
50.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
50.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-09-27
Data zakończenia: 2017-09-27
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

PROGRAM

1) Omówienie nowych, obowiązujących od 1.01.2017 r. zasad tworzenia zfśs

· obowiązek tworzenia funduszu – duzi pracodawcy (zatrudniający co najmniej 50 pracowników) i średni pracodawcy (zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników) na wniosek związku,

· swoboda wyboru między prowadzeniem funduszu a wypłatą świadczeń urlopowych – mali pracodawcy, zatrudniający poniżej 50 pracowników,

· duzi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 50 pracowników

· weryfikacja charakteru obowiązków socjalnych zakładu pracy na nowych zasadach na stan 1.01.2017 r.;

2) Cel tworzenia i przeznaczenie zfśs

· obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi,

· definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania,

· dofinansowanie obiektów socjalnych,

· tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

3) Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych

4) Obliczanie odpisów na fundusz socjalny

  1. odmrożenie odpisów socjalnych w 2017 r. i nowa podstawa ich wymiaru,
  2. ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
  3. statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty,
  4. naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja,
  5. naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września,
  6. korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia;

5) Przyznawanie pomocy socjalnej osobom uprawnionym

6) Rodzaje świadczeń przyznawanych z zfśs i ich różnicowanie według kryterium socjalnego

7) Tworzenie regulaminu socjalnego krok po krokurozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny

1. budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu

2. definicja rodziny w regulaminie socjalnym

3. ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z zfśs

4. ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny

5. ujmowanie w regulaminie zfśś innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego)

6. analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne

7. procedura starań o świadczenia socjalne;

8) Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z zfśs - w świetle najnowszych interpretacji ZUS i podatkowych

9) Rezygnacja z tworzenia zfśs przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów;

10) Egzekucja ze świadczeń socjalnych

Punkty kwalifikacyjne: 7,5

Koszt szkolenia dla doradców podatkowych 50 zł

Koszt szkolenia dla pracowników doradców podatkowych 200 zł


!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy kliknąć w powyższy przycisk "Zaloguj się do panelu mDoradca". Przeniosą się Państwo do panelu logowania systemu mDoradca a następnie po zalogowaniu się do szczegółów wybranego szkolenia. Aby zapisać się na szkolenie kliknij "Wyślij zgłoszenie". Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie".
O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje się link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.