Podsumowanie 1-szego roku działania KAS w odniesieniu do postępowań kontrolnych, celno-skarbowych i wszelkiego rodzaju trendów w tym zakresie obserwowanych w praktyce
Kategoria: Kontrola podatkowa i skarbowa
( Szkolenie )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 120 / 550
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-05-22
Data zakończenia: 2018-05-22
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

PROGRAM

Przebieg kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej w praktyce (podobieństwa i różnice)

Uprawnienia kontrolujących oraz kontrolowanych

Możliwości zabezpieczenia interesów podatników

Doświadczenia z reformy w liczbach

Priorytetowe obszary rozliczeń – doświadczenia z kontroli

Plany rozwoju KAS


Szkolenie dla doradców podatkowych jest bezpłatne. 

Koszt szkolenia dla pracowników doradców podatkowych 61,50 zł. 

Płatność za szkolenie przelewem na konto: 97 1140 1124 0000 4004 3000 1016

 


!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy kliknąć w powyższy przycisk "Zaloguj się do panelu mDoradca". Przeniosą się Państwo do panelu logowania systemu mDoradca a następnie po zalogowaniu się do szczegółów wybranego szkolenia. Aby zapisać się na szkolenie kliknij "Wyślij zgłoszenie". Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie".
O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje się link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.