Główne założenia zmian ws. RODO
Kategoria: RODO
( Szkolenie )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 397 / 550
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-05-29
Data zakończenia: 2018-05-29
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

1.Największa zmiana w ochronie danych osobowych od 20 lat (główne założenia zmian ws. RODO)

2. Jakie wymagania stawia RODO administratorom danych?

3. Zasady przetwarzania danych osobowych

4. Prawa osób, których dane dotyczą

5. Dokumentacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

6. Inspektor Ochrony Danych

7. Konsekwencje naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych

8. Omówienie założeń projektu polskiej Ustawy o ochronie danych osobowych

9. Postępowanie kontrolne a tajemnica zawodowa

Szkolenie dla doradców podatkowych jest bezpłatne. 

Koszt szkolenia dla pracowników doradców podatkowych 61,50 zł. 

Płatność za szkolenie przelewem na konto: 97 1140 1124 0000 4004 3000 1016


!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy kliknąć w powyższy przycisk "Zaloguj się do panelu mDoradca". Przeniosą się Państwo do panelu logowania systemu mDoradca a następnie po zalogowaniu się do szczegółów wybranego szkolenia. Aby zapisać się na szkolenie kliknij "Wyślij zgłoszenie". Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie".
O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje się link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.