Szczegóły szkolenia / imprezy
Podatek od towarów i usług ; omówienie wybranych zagadnień przepisów obowiązujących od 1.01.2017r. oraz projektowanej na 2018r. nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej tzw. podzielną płatność
Kategoria: VAT
( Szkolenie )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 6.0
Zgłoszenia: 686 / 650
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-02-01
Data zakończenia: 2018-02-01
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

PROGRAM  1. Podzielna płatność – projektowana procedura bezpiecznego odliczania kwot podatku naliczonego.

a) Co to jest „rachunek VAT” i kto jest obowiązany go mieć ?

b) Na czym polega procedura podzielnej płatności ?

c) Preferencje i ryzyka wprowadzenia podzielnej płatności dla podatników, tj. sprzedawcy i nabywcy, uczestniczących w transakcji.

  1. Projektowana nowelizacja ustawy w sprawie kryteriów technicznych wymaganych od 2018r. dla kas rejestrujących.

a) Faktury wystawiane wyłącznie do paragonów z NIP-em nabywcy.

b) Wycofywanie kas rejestrujących z papierową kopią paragonu.

c) Podmioty zobowiązane w pierwszej kolejności do instalowania kas z pamięcią cyfrową.

d) Ulga na nabywane kasy rejestrujące.

  1. Zmiany od1 lipca 2017r. dotyczące usług związanych z finansowymi i ubezpieczeniowymi.

a) uchylenie przepisów wzakresie zwolnienia zVAT usług odrębnych iniezbędnych do usług ubezpieczeniowych orazusług finansowych,

b) ograniczony zakres zwolnienia zVAT usług ściśle związanych zusługami finansowymi orazusług ubezpieczeniowych i pośrednictwa ubezpieczeniowego.

  1. Przepisy ustawy o VAT dotyczące robót budowlanych – wprowadzenie odwrotnego obciążenia dla robót wykonywanych przez podwykonawców.

a) Roboty budowlane objęte załącznikiem nr 14 do ustawy.

b) Konieczność odwołania się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

c) Kto to jest - podwykonawca robót budowlanych.

d) Fakturowanie i moment obowiązku podatkowego – rozliczenie u wykonawcy oraz nabywcy robót budowlanych.

e) Przepisy kolizyjne dotyczące robót budowlanych wykonanych w 2016r. oraz pobranych zaliczek na poczet robót wykonywanych w 2017r.

f) Zasady rozliczania przerzuconych kosztów wykonawstwa zastępczego według najnowszego orzecznictwa.

g) Konsekwencje podatkowe wynikające z wadliwie zafakturowanych robót budowlanych.

  1. Obniżanie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z uwzględnieniem zmian dotyczących „odwrotnego obciążenia”.

a) Ujęcie kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres powstania obowiązku podatkowego.

b) Odliczenie kwoty podatku naliczonego pod warunkiem otrzymania faktury (w tym również w przypadku odpłatnych WNT).

c) Uwzględnienie transakcji objętych mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia we właściwej deklaracji podatkowej.

d) Odliczenie kwoty podatku naliczonego po uprzednim złożeniu deklaracji podatkowej – możliwość korekty rozliczenia podatku.

e) Ujmowanie kwot podatku naliczonego wynikających z otrzymanych faktur korygujących.

  1. Przypadki ograniczenia oraz braku prawa do odliczenia kwot podatku naliczonego

a) Odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami na nabycie i eksploatację samochodów mniejszych niż 3,5 t. (DMC).

b) Odliczenia podatku od nabywanych usług cateringowych, gastronomicznych i noclegowych.

c) Faktury wadliwe – niedające prawa do odliczenia zawartego w nich podatku naliczonego.

d) Faktury „puste” – przypadki, w których uznaje się zakupy podatników za udokumentowane „pustymi fakturami”.

e) Możliwość zastosowania przez organ sankcji tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego – 30% i 100% kwoty zawyżonego podatku naliczonego.

Szkolenie dla doradców podatkowych jest bezpłatne. 

Koszt szkolenia dla pracowników doradców podatkowych 61,50 zł. 

Płatność za szkolenie przelewem na konto: 97 1140 1124 0000 4004 3000 1016

 

 

!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy kliknąć w powyższy przycisk "Zaloguj się do panelu mDoradca". Przeniosą się Państwo do panelu logowania systemu mDoradca a następnie po zalogowaniu się do szczegółów wybranego szkolenia. Aby zapisać się na szkolenie kliknij "Wyślij zgłoszenie". Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie".
O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje się link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Kategorie szkoleń
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
03-731 Warszawa,
ul. Targowa 20 a
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax (22) 818 21 35
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia