Szczegóły szkolenia / imprezy

UPRAWNIENIA ORGANÓW SKARBOWYCH I OBOWIĄZKI KONTROLOWANYCH W TOKU CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH, KONTROLI PODATKOWEJ I KONTROLI CELNO-SKARBOWEJ. PRAKTYKA I PRZYKŁADY
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 244 / 250
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-03-22
Data zakończenia: 2018-03-22
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

1.Rodzaje procedur kontrolnych - dychotomia trybów
    postępowania.

2.   Czynności sprawdzające - miejsce i forma prowadzenia, brak
regulacji w zakresie terminów trwania procedury i możliwość
ujemnych skutków podatkowych w PCC i podatku od spadków i darowizn.

3.      Czynności sprawdzające - nowe uprawnienia organów
podatkowych.

4.      Czynności sprawdzające - tryb wzywania do udzielenia
wyjaśnień i ich zakres. Skutki niezastosowania się do wezwania.

5.      Kontrola krzyżowa - podstawy prawne żądań kierowanych do
podatników. Skutki niezastosowania się do wezwania.

6.      Kontrola podatkowa - uprawnienia organów podatkowych.

7.      Kontrola podatkowa - obowiązki kontrolowanych.

8.      Kontrola podatkowa - tryb czynności sprawdzających u
kontrahentów podatnika.

9.      Zakończenie kontroli podatkowej, okres „zawieszenia”
procedury.

10.  Znaczenie uwag do protokołu kontroli.

11.  Znaczenie terminu do wszczęcia z urzędu postępowania
podatkowego.

12.  Kontrola celno-skarbowa - podstawy prawne i tryb wszczęcia.

13.  Uprawnienia organów KAS w toku kontroli celno-skarbowej oraz
poza trybem kontroli. Wezwania do udzielenia wyjaśnień i różne
skutki niezastosowania się do nich.

14.  Obowiązki kontrolowanego w toku kontroli celno-skarbowej.

15.  Pełnomocnik w toku kontroli celno-skarbowej, składanie
dokumentu pełnomocnictwa szczególnego i jego zakres.

16.  Dostęp do akt kontroli w formie papierowej i elektronicznej.

17.  Szczególna forma zakończenia kontroli celno-skarbowej.

18.  Przekształcenie kontroli celno-skarbowej w postępowanie
podatkowe.

19.  Kiedy można i warto korygować deklaracje ? Skutki w
odpowiedzialności karno-skarbowej.

20.  Odpowiedzi na pytania.

Szkolenie dla doradców podatkowych jest bezpłatne. 

Koszt szkolenia dla pracowników doradców podatkowych 61,50 zł. 

Płatność za szkolenie przelewem na konto: 97 1140 1124 0000 4004 3000 1016

 


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x