Szczegóły szkolenia / imprezy

Delegowanie pracowników
Kategoria: Inne
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 7.5
Zgłoszenia: 55 / 49
Koszty:  50.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
50.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
50.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-04-10
Data zakończenia: 2018-04-10
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

PROGRAM

1. Miejsce pracy

 • Sposoby określania miejsca pracy
 • Miejsce pracy pracowników mobilnych
 • Konsekwencje obszarowego określenia miejsca pracy
 • Konsekwencje wskazania miejsca pracy za granicą

2. Delegowanie pracowników do Polski

 • Konieczność zapewnienia polskich standardów pracy
 • Zgłoszenie w PIP
 • Ustanowienie przedstawiciela
 • Solidarna odpowiedzialność za wynagrodzenia

3. Podróże służbowe

 • Podział na podróże krajowe i zagraniczne
 • Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
 • Czas trwania podróży krajowej i zagranicznej
 • Diety
 • Posiłek zamiast diety
 • Noclegi
 • Zwrot kosztów przejazdów i dojazdów
 • Problem „gubienia biletów”
 • Inne uzasadnione wydatki
 • Zwolnienia podatkowo-ubezpieczeniowe

4. Oddelegowanie

 • Problemy ze zdefiniowaniem oddelegowania
 • Odróżnianie delegacji i oddelegowania – czy o wszystkim decyduje czas trwania wyjazdu?
 • Przekroczenie 183 – skutki podatkowe
 • Zwolnienie podatkowe (30% diet)
 • Zwolnienie ubezpieczeniowe („minimalna podstawa wymiaru składek przy oddelegowaniu)
 • Koszty przejazdu i zakwaterowania – jak uniknąć opodatkowania i oskładkowania
 • Konieczność posiadania A1
 • EKUZ
 • Opłacanie podatku i składek za granicą
 • Delegowanie poza UE/EOG

Płatność za szkolenie przelewem na konto: 97 1140 1124 0000 4004 3000 1016               


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x