Szczegóły szkolenia / imprezy

Główne założenia zmian ws. RODO
Kategoria: RODO
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 397 / 550
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-05-29
Data zakończenia: 2018-05-29
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

1.Największa zmiana w ochronie danych osobowych od 20 lat (główne założenia zmian ws. RODO)

2. Jakie wymagania stawia RODO administratorom danych?

3. Zasady przetwarzania danych osobowych

4. Prawa osób, których dane dotyczą

5. Dokumentacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

6. Inspektor Ochrony Danych

7. Konsekwencje naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych

8. Omówienie założeń projektu polskiej Ustawy o ochronie danych osobowych

9. Postępowanie kontrolne a tajemnica zawodowa

Szkolenie dla doradców podatkowych jest bezpłatne. 

Koszt szkolenia dla pracowników doradców podatkowych 61,50 zł. 

Płatność za szkolenie przelewem na konto: 97 1140 1124 0000 4004 3000 1016


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x