Szczegóły szkolenia / imprezy

Prawo pracy a prawo podatkowe
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 439 / 550
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-12-04
Data zakończenia: 2018-12-04
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

1. Specyfika norm prawa pracy.

2. Źródła prawa pracy.

Case: art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT

3. Zasady prawa pracy

Case: nieważność postanowień umownych w zakresie wynagradzania.

4. Pojęcie pracownika i pracodawcy.

Case: status pracodawcy a status płatnika.

5. Stosunek pracy.

6. Rodzaje umów o pracę. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne.

Case: skutki podatkowe ustalenia istnienia stosunku pracy.

7. Treść umowy o pracę.

8. Wynagradzanie pracowników. Opodatkowanie dochodów pracowników.

9. Zwolnienia przedmiotowe w ustawie o PIT dotyczące należności pracowników.

10. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Obowiązki pracodawcy wobec komornika sądowego.

11. Ugoda pomiędzy pracownikiem a pracodawcą a zwolnienia przedmiotowe w ustawie o PIT.

Case: projektowanie korzystnej dla pracownika ugody sądowej z perspektywy zwolnień od podatku PIT.

12. Prowadzenie akt osobowych pracowników po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

Szkolenie dla doradców podatkowych jest bezpłatne. 

Koszt szkolenia dla pracowników doradców podatkowych 61,50 zł. 

Płatność za szkolenie przelewem na konto: 97 1140 1124 0000 4004 3000 1016


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x