Szczegóły szkolenia / imprezy

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym. Praktyczne aspekty związane z sukcesją, sprzedażą firmy i poszukiwaniem inwestora
Kategoria: Inne
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 3.0
Zgłoszenia: 56 / 50
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-11-26
Data zakończenia: 2018-11-26
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM I SUKCESJI

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym

W dotychczasowym stanie prawnym wraz ze śmiercią przedsiębiorcy w zasadzie kończył się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Potrzebna, więc była zmiana przepisów, która ułatwi kontynuacje działalności spadkobiercom w okresie między otwarciem spadku a jego podziałem.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym, pomoże w zachowaniu ciągłości firmy. W tej części szkolenia omówione będą jej nowe przepisy, bardzo ważne zarówno dla doradców podatkowych, jak i dla ich klientów. Wprowadzona ustawa o zarządzie sukcesyjnym to właściwy moment, aby przedsięwziąć działania, które ograniczą ryzyka biznesowe związane ze śmiercią właściciela firmy.

Praktyczne aspekty związane z sukcesją, sprzedażą firmy i poszukiwaniem inwestora

Ta część szkolenie może być szczególnie interesująca dla:

ü dla właścicieli firm doradztwa podatkowego i biur rachunkowych, którzy rozważają stopniowe wycofanie się z prowadzonej działalności (scenariusz sukcesji zewnętrznej)

ü dla właścicieli/ doradców podatkowych którzy są zainteresowani pozyskaniem inwestora w celu rozwoju ich biznesu

Prowadzący podzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z dokonanymi transakcjami sprzedaży biznesu lub jego części. Omówione zostaną kwestie określenia właściwego momentu do podjęcia takich decyzji, sposobów wyceny, etapów prowadzenia negocjacji oraz aspekty prawne i podatkowe.


Szkolenie dla doradców podatkowych jest bezpłatne. 

Koszt szkolenia dla pracowników doradców podatkowych 61,50 zł. 

Płatność za szkolenie przelewem na konto: 97 1140 1124 0000 4004 3000 1016


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x