Szczegóły szkolenia / imprezy

Pracuję legalnie, zatrudniam legalnie
Kategoria: ZUS
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 124 / 250
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-09-27
Data zakończenia: 2019-09-27
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
                            
                               
                
                               „Pracuję legalnie, zatrudniam legalnie”
   

Blok I „Pracuję legalnie, zatrudniam legalnie - stosowanie przepisów unijnych”       
                               
    09:00 – 11:00
1.    Obowiązujące przepisy.
2.    Ogólne zasady ustalania ustawodawstwa właściwego.
3.    Pojęcie „pracownik” zgodnie z prawem wspólnotowym.
4.    Delegowanie pracowników.
5.    Czasowe przeniesienie działalności na własny rachunek na terytorium innego Państwa członkowskiego.
6.    Wykonywanie pracy najemnej w dwóch lub kilku państwach członkowskich.
7.    Wykonywanie pracy na własny rachunek na terytorium dwóch lub kilku Państwa członkowskich.
8.    Wykonywanie pracy najemnej oraz pracy na własny rachunek w różnych państwach członkowskich.
9.    Ustalanie ustawodawstwa.       

11:00 – 11:15    15 minut                                                                              PRZERWA       
               

 Blok II „Pracuję legalnie, zatrudniam legalnie – mam z tego tytułu świadczenia”   
11:15 – 13:15     
1.    Społeczna odpowiedzialność biznesu.
2.    Ubezpieczenia i składki.
3.    Ułatwienia i ulgi dla zakładających firmę.
4.    Uprawnienia osób ubezpieczonych.   
13:15 – 13:30    15 minut                                                                              PRZERWA   


Blok II „Pracuję legalnie, zatrudniam legalnie – współpraca ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń krótkoterminowych   
13:30 – 15:30   
1.    Osoby uprawnione do świadczeń  i zakres przysługujących świadczeń
2.    Podmioty uprawnione do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń
3.    Terminy wypłaty zasiłków
4.    Zakres świadczeń
5.    Kontrola zwolnień
6.    Prawo do świadczeń oraz niezbędne dokumenty
7.    Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń   
15:30                                                                                     ZAKOŃCZENIE   


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x