Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatek VAT; zmiany 2019 i 2020
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 570 / 500
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-10-28
Data zakończenia: 2019-10-28
Organizotor:  Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Podatek VAT – zmiany 2019 i 2020

 

1)      Obowiązkowy Split Payment

a.       zakres obowiązku

b.       płatności zbiorcze SP

c.       płatności zaliczek SP

d.       płatności faktoringowe SP

e.       płatności za faktury obejmujące OSP i DSP

f.        odpowiedzialność solidarna

g.       sankcje dla wystawców faktur i nabywców towarów i usług

h.       treść faktur

i.         likwidacja odwrotnego obciążenia i przepisy przejściowe

j.         wykorzystanie środków na rachunku VAT

k.       rachunki VAT dla podmiotów zagranicznych

2)      Zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej i likwidacja kaucji

3)      Kasy on-line

a.       kiedy i kto musi instalować kasy on line

b.       zmienione obowiązki w kasach on-line

c.       kasy mające postać oprogramowania

d.       rejestracja na wynajętych kasach

e.       zmienione zasady ulg na zakup kasy

f.        przepisy przejściowe

4)      Nowa matryca stawek

a.       zmiana na CN

b.       rozszerzenie stawki 7% (8%) wynikające ze zmiany klasyfikacji

c.       WIS – wiążąca informacja stawkowa

                                                               i.      zasady i terminy wydawania oraz opłaty

                                                             ii.      zmiany wydanych WIS

                                                           iii.      terminy w jakich można występować

                                                           iv.      zakres ochrony

d.       przepisy czasowe dotyczące stawek - czasopisma

e.       rozszerzenie stawki na roboty konserwacyjne

5)      Wykaz podatników VAT – „white list”

a.       obowiązek aktualizacji danych

b.       skutki niestosowania

c.       odpowiedzialność solidarna

6)      Inne zmiany

a.       nowa definicja pierwszego zasiedlenia po wyroku w sprawie Kozuba Premium Selection

b.       zmiany w zakresie likwidacji działalności lub rozwiązania spółki

c.       zmiany w pakiecie paliwowym

d.       zmiany zasad rozliczania importu

e.       zwolnienia stosowane przez organy egzekucyjne

f.        zmiany w zakresie zwrotu podatku

g.       zmiana zasada korekty przez podatników powracających do zwolnienia podmiotowego (art. 113)

h.       zmiany w zakresie rejestracji

i.         zmiany w zakresie deklaracji – JPK_VDEK

j.         kary za brak korekty błędów w JPK

k.       sankcje za faktury do paragonów bez NIP

l.         zmiany w wysokości sankcji przy kontroli celno-skarbowej

m.     ograniczenie zakresu zwolnienia dla małych podatników (art. 113)

n.       zmiany w fakturach VAT RR

o.       indywidualne rachunki podatkowe

p.       zmiany KKS

7)      Zmiany nie uchwalone

a.       magazyny typu “call-of stock”

b.       transakcje łańcuchowe

c.       zmiany zasad stosowania stawki 0% w WDT

d.       zmiany w informacjach podsumowujących

e.       zmiany w procedurze TAX FREE

f.        zmiany kks

g.       zmiany w zakresie zasad rozliczenia importu

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x