Dla doradcy z serwisu www.mazowiecki.kidp.pl Dla doradcy z serwisu www.mazowiecki.kidp.pl http://www.mazowiecki.kidp.pl/ Fri, 19 Jan 2018 06:48:34 +0100 120 Legitymacje Legitymacja Doradcy Podatkowego jest dokumentem, potwierdzającym przynależność osoby fizycznej do Krajowej Izby Doradców http://www.krdp.pl/strona.php/11_legitymacje.html Szkolenia Aktualna oferta szkoleń organizowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych w Biurze KIDP oraz w 16 Regionalnych Oddziałach KIDP. http://www.doradcy.krdp.pl/szkolenia.php Ubezpieczenia Doradcy objęci umową Generalną mogą załatwiać formalności związane z ubezpieczeniem poprzez moduł e-obsługa wniosków OC http://www.krdp.pl/strona.php/10_ubezpieczenia_oc.html