Mazowiecki Oddział Krajowej
Izby Doradców Podatkowych
ul. Targowa 20a, 03-731
Warszawa (dzielnica Praga-Północ)

Czas urzędowania biura: poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00 

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12
fax (22) 818 21 35

Marek Siramowski - Kierownik Biura - 723 - 575 - 701

Katarzyna Kowalska - Specjalista Prawny723 - 575 - 702

Wioletta Stykowska - Specjalista Prawny - 669 - 033 - 917

Aneta Biernacka - Specjalista ds. Administracyjno - Prawnych 
 


E-mail biuro:

mazowiecki@kidp.pl

kidp.mazowiecki@post.pl


Adresy e-mail członków Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP: 

Paweł Trojanek - Przewodniczący Zarządu -  trojanek.1960@kidp.pl

Małgorzata Militz - Zastępca Przewodniczącego -   militz.10556@kidp.pl

Jan Wasilewski - Zastępca Przewodniczącego -  wasilewski.11139@kidp.pl

Iwona Żurawlow-Pawlikowska - Skarbnik Zarządu - zurawlow.897@kidp.pl

Bartosz Bogdański - Sekretarz Zarządu - bogdanski.10007@kidp.pl

Cezary Krysiak - członek Zarządu -  krysiak.12270@kidp.pl

Joanna Krzemińska - członek Zarządu -   krzeminska.9937@kidp.pl

Renata Miązek - członek Zarządu - miazek.12344@kidp.pl

Sławomir Pilarczyk - członek Zarządu - pilarczyk.11376@kidp.pl

Ewa Przygoda - członek Zarządu - przygoda.352@kidp.pl

Maja Rezanko-Zielińska - członek Zarządu rezanko.3968@kidp.pl