Członkowie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP V Kadencji

V KADENCJA 2018 -2022
 
Mazowiecki Oddział Zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego:
 • Anna Bojar - Parzonka   
 • Andrzej Chojnacki
 • Lila Głazowska   
 • Izabella Iwaszko
 • Krzysztof Kluczek
 • Aleksandra Lesińska
 • Jacek Matarewicz
 • Danuta Mochol - Gumowska
 • Andrzej Nikończyk
 • Jacek Pawlik 
 • Andrzej Szowa

Michał Kłos - Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP 
Alicja Sarna - Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP 
Marcin Ciemniewski - Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP
Monika Lewandowska - Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP
Andrzej Nikończyk - Wiceprzewodniczący Sądu Dyscyplinarnego KIDP

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
 • Katarzyna Feldo 
 • Jacek Sklepowicz

 

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x