Książki i czasopisma
Spis dostępnych publikacji w Mazowieckim Oddziale KIDP
Lp. numer katalogowy Tytuł Autor Wydawnictwo Rok wydania Uwagi
1 06/00001/2009 Akcyza wraz z komentarzem do przepisów wykonawczych Szymon Parulski Zakamycze 2005
2 06/00002/2009 Kodeks postępowania karnego . Komentarz do art. 486-682 Tom III Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck 2004
3 06/00003/2009 Amortyzacja 2008 Krzysztof Wojciechowski INFOR 2008
4 06/00004/2009 Bilans 2004 Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska, Sytanisław Koc INFOR 2004
5 06/00005/2009 Bilans 2005 Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska INFOR 2005
6 06/00006/2009 Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym Jan Turek Zakamycze 2003
7 06/00007/2009 Dokumentacja VAT po 1 maja 2004. Wzory dokumentów przykłady rozliczeń ewidencja Dorota Kosacka-Łędzewicz, Bogdan Olszewski ODDK Sp z o.o. 2004
8 06/00008/2009/01 Doradca podatkowy i jego klient w postępowaniu karno skarbowym Anna Jeleńska Forum Doradców Podatkowych 2005 17 sztuk
9 06/00008/2009/02 Doradca podatkowy i jego klient w postępowaniu karno skarbowym Anna Jeleńska Forum Doradców Podatkowych 2005
10 06/00009/2009 Doradztwo podatkowe. Ekonomiczne podstawy zarządzania kancelarią doradcy podatkowego Stephan Kudert Forum Doradców Podatkowych 2001
11 06/00010/2009 Eksport - Import i transakcje wewnątrz wspólnotowe opodatkowane Dorota Kosacka-Łędzewicz, Bogdan Olszewski Unimex 2004
12 06/00011/2009 Encyklopedia księgowego Praca zbiorowa red naczelny Marzena Nikiel INFOR 2008
13 06/00012/2009/01 Etyka zawodowa w doradztwie podatkowym Zbigniew Godecki Wyd. "Dom organizatora" 1998 2 sztuki
14 06/00012/2009/02 Etyka zawodowa w doradztwie podatkowym Zbigniew Godecki Wyd. "Dom organizatora" 1998
15 06/00013/2009 Instrukcje i procedury: Kancelarie podatkowe, biuro rachunkowe Jacek Czernecki, Ewelina Nawrocka, Joanna Polańsko-Solarz, Marek Szczotka, Dominik Szczygieł Forum Doradców Podatkowych 2009
16 06/00014/2009 Instrumenty Finansowe (wybrane zagadnienia) Adam Jankowski Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2002
17 06/00015/2009 Kodeks cywilny INFOR Gazeta Prawna 2005
18 06/00016/2009 Kodeks drogowy 2005 z komentarzem do kwestii spornych red. Adam Jasiński Gazeta Prawna INFOR 2005
19 06/00017/2009 Kodeks drogowy 2006 z komentarzem Adam Jasiński Gazeta Prawna INFOR 2005
20 06/00018/2009 Kodeks drogowy po zmianach red. Adam Jasiński INFOR 2006
21 06/00019/2009 Kodeks drogowy z komentarzem Adam Jasiński INFOR 2006
22 06/00020/2009 Kodeks karny skarbowy Tomasz Grzegorczyk Dom Wydawniczy ABC 2006
23 06/00021/2009 Kodeks karny wykonawczy z wprowadzeniem pod red. Anety Flisak C.H.Beck
24 06/00022/2009/01 Kodeks karny wykonawczy. Komentarz Zbigniew Hołda, Kazimierz Postulski Arche 2006 3 sztuki
25 06/00022/2009/02 Kodeks karny wykonawczy. Komentarz Zbigniew Hołda, Kazimierz Postulski Arche 2006
26 06/00022/2009/03 Kodeks karny wykonawczy. Komentarz Zbigniew Hołda, Kazimierz Postulski Arche 2006
27 06/00023/2009 Kodeks Karny. Część ogólna. red. Andrzej Zoll Zakamycze 2004
28 06/00024/2009 Kodeks karny. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks postępowania karnego red. Agencja Wydawnicza MZ Agencja Wydawnicza MZ 2008
29 06/00025/2009 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. pod red. Małgorzaty Bucznej Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2008
30 06/00026/2009 Kodeks karny. Komentarz. Stan prawny na 1 sierpnia 2008 r. pod red. Mariana Filara Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis 2008
31 06/00027/2009 Kodeks karny. Praktyczny komentarz. Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, Marek Mozgawa red. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2007
32 06/00028/2009 Kodeks postępowania administracyjnego Barbara Adamiak, Janusz Borkowski C.H.Beck 2004
33 06/00029/2009 Kodeks postępowania administracyjnego z komentarzem. Ustawa prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi Piotr Polański INFOR 2005
34 06/00030/2009/01 Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz Tomasz Grzegorczyk Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2008 2 sztuki
35 06/00030/2009/02 Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz Tomasz Grzegorczyk Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2008
36 06/00031/2009/01 Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1-296 Tom I pod red. Piotra Hofmańskiego, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck III wydanie, 2007 3 sztuki
37 06/00031/2009/02 Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1-296 Tom I pod red. Piotra Hofmańskiego, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck III wydanie, 2008
38 06/00031/2009/03 Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1-296 Tom I pod red. Piotra Hofmańskiego, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck III wydanie, 2009
39 06/00032/2009/01 Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297-467 Tom II pod red. Piotra Hofmańskiego, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck III wydanie, 2007 3 sztuki
40 06/00032/2009/02 Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297-467 Tom II pod red. Piotra Hofmańskiego, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck III wydanie, 2008
41 06/00032/2009/03 Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297-467 Tom II pod red. Piotra Hofmańskiego, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck III wydanie, 2009
42 06/00033/2009 Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1-296 Tom I pod red. Piotra Hofmańskiego, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck 2004
43 06/00034/2009 Kodeks postepowania karnego. Komentarz do art. 297-467 Tom II pod red. Piotra Hofmańskiego, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck 2004
44 06/00035/2009 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Tomasz Grzegorczyk Dom Wydawniczy ABC 2005
45 06/00036/2009 Kodeks pracy 2004 z komentarzem Waldemara Gujskiego Waldemar Gujski INFOR 2004
46 06/00037/2009 Kodeks postępowania karnego. Sumplement do tomów I-III pod red. Piotra Hofmańskiego, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck 2004
47 06/00038/2009 Kodeks pracy 2005 Waldemar Gujski INFOR 2005
48 06/00039/2009 Kodeks pracy 2008 z komentarzem INFOR 2006
49 06/00040/2009 Kodeks pracy po zmianach Agnieszka Lechman - Filipiak Gazeta Prawna 2006
50 06/00041/2009 Kodeks pracy. Komentarz Małgorzata Barzycka - Banaszczyk C.H.Beck V wydanie, 2008
51 06/00042/2009 Kodeks spółek handlowych 2006 z komentarzem Bartosz Marcinkowski INFOR 2006
52 06/00043/2009 Komentarz do ordynacji podatkowej Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski, Wojciech Morawski, Marian Masternak ODDK Sp z o.o. 2003
53 06/00044/2009 Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod red. Witolda Modzelewskiego Instytut Studiów Podatkowych 2002
54 06/00045/2009 Komentarz PIT Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2009
55 06/00046/2009 Komentarz VAT Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2009
56 06/00047/2009 Komputer i oprogramowanie w firmie Infor
57 06/00048/2009 Kontrola wewnętrzna jako element procesu zarządzania Czesław Paczuła Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
58 06/00049/2009 Koszty uzyskania przychodów. Zasady ogólne Andrzej Gomułowicz Difin 2005
59 06/00050/2009 Leksykon Podatku Dochodowego od osób fizycznych Ryszard Kubacki UNIMEX 2004
60 06/00051/2009 Leksykon Podatku Dochodowego od osób prawnych Dorota Kosacka-Łędzewicz, Ryszard Kubacki UNIMEX 2004
61 06/00052/2009 Leksykon VAT rewolucja VAT od 1-ego maja 2004 Janusz Zubrzycki UNIMEX 2004
62 06/00053/2009 Leksykon VAT. Suplement rozporządzenia wykonawcze do ustawy wraz z omówieniem Janusz Zubrzycki UNIMEX 2004
63 06/00054/2009 Łączenie, podział, przekształcenia spółek Jan Brol Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2001
64 06/00055/2009 Kodeks postępowania karnego wraz z komentarzem do ustawy o świadku koronnym Tomasz Grzegorczyk Zakamycze 2004
65 06/00056/2009 Materialne prawo administracyjne Zbigniew Leoński C.H.Beck 2002
66 06/00057/2009 Międzynarodowe standardy rachunkowości 2001 Praca zbiorowa International Accounting Standards Board 2001
67 06/00058/2009 Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej Praca zbiorowa Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2004
68 06/00059/2009 Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe. Podstawy i wyłączenia Adam Mariański ODDK Sp z o.o. 2004
69 06/00060/2009 Odzyskaj VAT zapłacony zagranicą. Procedura. Objaśnienia. Wzory wniosków na CD Adam Bartosiewicz, Iwona Kaczorowska Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2008
70 06/00061/2009 Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców Stephan Kudert, Marcin Jamroży Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2007
71 06/00062/2009 Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych w sprawach karnych Stanisław Zabłocki, Piotr Wypych Dom Wydawniczy ABC 2002
72 06/00063/2009 Pisma procesowe w sprawcah karnych. Wzory i objaśnienia Edward Samborski Lexis Nexis 2004
73 06/00064/2009/01 Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2002 Edward Kosakowski Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2002 2 sztuki
74 06/00064/2009/02 Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2003 Edward Kosakowski Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2002
75 06/00065/2009 Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2003 Edward Kosakowski Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2003
76 06/00066/2009 Podatek dochodowy od osób fizycznych pod red. Janusza Marciniuka C.H.Beck 2004
77 06/00067/2009 Podatek dochodowy od osób fizycznych Wojciech Dmoch, Tomasz Szymura C.H.Beck 2005
78 06/00068/2009/01 Podatek dochodowy od osób prawnych oraz od dochodów z działalnosci gospodarczej osób fizycznych w 2002 r. Ewa Hrebin Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2002 3 sztuki
79 06/00068/2009/02 Podatek dochodowy od osób prawnych oraz od dochodów z działalnosci gospodarczej osób fizycznych w 2002 r. Ewa Hrebin Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2002
80 06/00068/2009/03 Podatek dochodowy od osób prawnych oraz od dochodów z działalnosci gospodarczej osób fizycznych w 2002 r. Ewa Hrebin Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2002
81 06/00069/2009 Podatek dochodowy od osób prawnych oraz od dochodów z działalnosci gospodarczej osób fizycznych w 2003 r. Ewa Hrebin Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2003
82 06/00070/2009 Podatek dochodowy od osób prawnych pod red. J. Marciniuka C.H.Beck 2004
83 06/00071/2009 Podatek dochodowy od osób prawnych Wojciech Dmoch C.H.Beck 2007
84 06/00072/2009 Podatek od czynności cywilno-prawnych. Opłata skarbowa Jan Zdanowicz C.H.Beck 2004
85 06/00073/2009 Podatek od czynności cywilno-prawnych. Praktyczne komentarze. Mieczysław Goettel, Aleksy Goettel Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2007
86 06/00074/2009 Podatki 2007 red. merytoryczny Aleksander Kaźmierski Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2007
87 06/00076/2009 Postępowanie karne. Wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objasnieniami oraz CD Tom I Kazimierz Łojewski, Barbara Namysłowska-Gabrysiak C.H.Beck Wydanie 2, 2003
88 06/00077/2009 Prawo i postepowanie karne skarbowe Feliks Prusak C.H.Beck 2002
89
06/00078/2009 Prawo o postępowaniu przed sądami administarcyjnymi Bogusław Dauter, Bogusław Gruszczyński, Andrzej Kabat, Małgoarzata Niezgódka-Medek Zakamycze 2006
90 06/00079/2009/01 Prawo podatkowe. Komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym Praca zbiorowa, pod red. Witolda Modzelewskiego, Jerzy Bielwany red. prowadzący Krzysztof Łatka Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. 2006 3 sztuki
91 06/00079/2009/02 Prawo podatkowe. Komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym Praca zbiorowa, pod red. Witolda Modzelewskiego, Jerzy Bielwany red. prowadzący Krzysztof Łatka Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. 2006
92 06/00079/2009/03 Prawo podatkowe. Komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym Praca zbiorowa, pod red. Witolda Modzelewskiego, Jerzy Bielwany red. prowadzący Krzysztof Łatka Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. 2006
93 06/00080/2009 Prawo Parcy 2007 red. merytoryczny Kazimierz Jaśkowski red. prowadzący Magdalena Stojek-Siwińska, Beata Wawrzyniak-Jędryka Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2007
94 06/00081/2009 Prawo świadka do odmowy zeznań w procesie karnym Piotr Sowiński C.H.Beck 2004
95 06/00082/2009 Problematyka prawa karno-skarbowego Jan Deliś Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2002
96 06/00083/2009 Proces karny. Część ogólna Romuald Kmiecik, Edward Skrętowicz Zakamycze 2004
97 06/00084/2009 Przebieg procesu karnego Jan Grajewski C.H.Beck 2001
98 06/00085/2009/01 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Poradnik dla instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących Rafał Biczyk i inni Praca zbiorowa Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej 2 sztuki
99
06/00085/2009/02 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Poradnik dla instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących Rafał Biczyk i inni Praca zbiorowa Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej
100 06/00086/2009 Przepisy prawa celnego Robert Kwaśniak Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2002
101 06/00087/2009 Przewodnik po deklaracjach NIP, CIT, PIT, VAT Marek Kutarba Gazeta Prawna INFOR 2004
102 06/00088/2009 Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw handlowych. Obrót krajowy i międzynarodowy pod red. Teresy Martyniuk Difin 2004
103 06/00089/2009 Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa red. merytoryczny Ewa Walińska Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2007
104 06/00090/2009 Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art.. 1-424 KpK Tom I pod red. Jana Grajewskiego, Lecha Paprzyckiego, Sławomira Steinborna Zakamycze 2006
105 06/00091/2009 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Małgorzata Wieczorek - Fronia, Małgorzata Grzybowska, Janusz Zubrzycki Unimex 2004
106 06/00092/2009 Umowy i formularze. Poradnik z gotowymi wzorami Infor
107 06/00093/2009/01 Ustawa o doradztwie podatkowym pod red. Henryka Dzwonkowskiego C.H.Beck 2002 4 sztuki
108 06/00093/2009/02 Ustawa o doradztwie podatkowym pod red. Henryka Dzwonkowskiego C.H.Beck 2002
109 06/00093/2009/03 Ustawa o doradztwie podatkowym pod red. Henryka Dzwonkowskiego C.H.Beck 2002
110 06/00093/2009/04 Ustawa o doradztwie podatkowym pod red. Henryka Dzwonkowskiego C.H.Beck 2002
111 06/00094/2009 VAT 2004 Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki Dom Wydawniczy ABC 2004
112 06/00095/2009 VAT i inne podatkiw rozliczeniach zagranicznych Praca zbiorowa INFOR 2007
113 06/00096/2009/01 VAT unijny Praca zbiorowa INFOR 2 segregatory
114 06/00096/2009/02 VAT unijny Praca zbiorowa INFOR
115 06/00097/2009 VAT w transporcie i spedycji w 2008 r. Michał Szczypiór Opolgraf S.A. 2008
116 06/00098/2009 VAT. Komentarz stan prawny na 1 czerwca 2005 r. Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki Zakamycze 2005
117 06/00099/2009 VAT. Komentarz stan prawny na 1 czerwca 2005 r. Wojciech Maruchin Dom Wydawniczy ABC 2005
118 06/00100/2009 Wycena aktywów i pasywów Andre Helin, Leszek Kramarczuk Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 2003
119 06/00101/2009 Wzorcowy plan kont Irena Iskra, Magdalena Witkowska, Telesfor Żyznowski Finans-servis 2004
120 06/00102/2009 Wzory pism dla doradców podatkowych Jacek Czernecki, Andrzej Ogonowski Forum Doradców Podatkowych 2008
121 06/00103/2009 Wzory pism podatkowych Ireneusz Krawczyk, Jacek Sobczak Dom Wydawniczy ABC 2003
122 06/00104/2009 Wzory umów w doradztwie podatkowym Jacek Czernecki, Dominik Szczygieł, Marek Szczotka Forum Doradców Podatkowych 2008
123 06/00105/2009 Zagadnienia rachunkowości finansowej pod kierunkiem Wiktora Gabrusewicza i Zdzisława Kołaczyka Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2000
124 06/00106/2009 Zarządzanie jakością w kancelarii podatkowej i biurze rachunkowym Jacek Radwan Forum Doradców Podatkowych
125 06/00107/2009 Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych
126 06/00108/2009 Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Grażyna Spytek-Bandurska INFOR 2005
127 06/00109/2009/01 Zmiany w 2002 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz w podatku od towarów i usług Ewa Hrebin, Edward Kosakowski Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2002 2 sztuki
128 06/00109/2009/02 Zmiany w 2002 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz w podatku od towarów i usług Ewa Hrebin, Edward Kosakowski Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2002
129 06/00110/2009 Odpowiedzialność członków rad nadzorczych za spawozdawczość finansową spółek zasady i tryb funkcjonowania komitetu audytu Cezary Kosikowski, Leonard Etel, Rafał Dowgier, Piotr Pietrasz, Sławomir Presnarowicz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2007
130 06/00111/2009/01-02 Doradca podatkowy przed sądem administracyjnym Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Sylwester Marciniak, Artur Mudrecki Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2009
131 06/00112/2009 Pisma stron w postępowaniu przed sadami administracyjnymi. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory pod red. Ryszarda Mikosza Gabriel Radecki, Łukasz Strzępek Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2008
132 06/00113/2009 Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa red. merytoryczny Ewa Walińska Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2009
133 06/00114/2009 Ubezpieczenie społeczne red. Merytoryczny Jerzy Kuźniar Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2009
134 06/00115/2009 Podatki 2009 red. merytoryczny Aleksander Kaźmierski Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2009
135 06/00116/2009 Kodeks drogowy 2004 z komentarzem red. Marek Kobylański Gazeta Parwan INFOR 2004
136 06/00117/2009 VI Dyrektywa VAT pod red. K. Sachsa C.H.Beck 2003
137 06/00118/2009 Monitor Podatkowy numery 11,12 (2003); 1-12 (2004); 1-12 (2005); 1-12 (2006); 1,3,4,5,7,8,9,10,11 (2007); 1-12 (2008); 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (2009)
138 06/00119/2009 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego numery 1-5 (2004); 1-6 (2005); 1-6 (2006); 1-6 (2007); 1-4 (2008); 1,2,3,4,5,6 (2009)
139 06/00133/2009 Ustawa Ordynacja Podatkowa 2005. Tekst jednolity 3 sztuki
140 06/00134/2009 Ustawa Ordynacja Podatkowa 2005. Tekst jednolity
141 06/00135/2009 Ustawa Ordynacja Podatkowa 2005. Tekst jednolity
142 06/00136/2009 Ordynacja podatkowa 2003 r. segregator
143 06/00137/2009 Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 425-673 KpK Tom II pod red. Jana Grajewskiego, Lecha Paprzyckiego, Sławomira Steinborna Zakamycze 2006
144 06/00138/2009/01-08 Polsko niemiecka księga współpracy doradców podatkowych. Wykaz niemieckich kancelarii zainteresowanych współpracą 8 sztuk
145 06/00139/2009 Polsko niemiecka księga współpracy doradców podatkowych. Wykaz niemieckich kancelarii zainteresowanych współpracą
146 06/00140/2009 Polsko niemiecka księga współpracy doradców podatkowych. Wykaz niemieckich kancelarii zainteresowanych współpracą
147 06/00141/2009 Polsko niemiecka księga współpracy doradców podatkowych. Wykaz niemieckich kancelarii zainteresowanych współpracą
148 06/00144/2009 Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański, Dariusz Strzelec, Tomasz Miłek, Stanisław Kubiak C.H.Beck 2006
149 06/00145/2009 Podatek dochodowy od osób prawnych 2009 pod red. Janusz Marciniuk C.H.Beck 2009
150 06/00146/2009 Vat w prawie polskim i prawie wspólnotowym Wojciech Maruchin Oficyna Prawa Polskiego 2009
151 06/00152/2009 Międzynarodowe standardy sprawozdawczosci finansowej (MSSF) Tom II praca zbiorowa Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2004
152 06/00156/2009 Baza Prawa Polskiego NetTAX 2009
153 06/00157/2009 Zasady etyki doradców podatkowych. Komentarz Dominik Szczygieł Forum Doradców Podatkowych 2006
154 06/00159/2009 Kodeks spółek handlowych. Stan prawny na 1 kwietnia 2009 r. pod red. Małgorzaty Bucznej Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2009
155 06/00160/2009 Kodeks spółek handlowych. Ustawa o krajowym rejestrze sądowym. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe i naprawcze. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych. Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Spółdzielnia europejska pod red. Małgorzaty Bucznej Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2009
156 06/00161/2009 Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Prawo prywatne międzynarodowe pod red. Małgorzaty Bucznej Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2009
157 06/00162/2009/01-10 Podatek od towarów i usług (VAT) tekst jednolity po zm. na dzień 1 marca 2009 r.. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2004 r., Nr54, poz. 535., z pozn. zm.) Wydawnictwo Finansowo-Księgowe 2009
158 06/00163/2009 VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych eksport, import w 2008 r. Odzyskiwanie podatku VAT z innych krajów UE Elżbieta Malinowska, Michał Sczypiór Wyd. Presshouse 2008
159 06/00164/2009 Podatek dochodowy od osób fizycznych. Tekst jednolity po zmianach na dzień 19 marca 2009 r. z uwzględnieniem zmian na dzień 13.06.2009 r. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r., Nr14, poz. 176., z pozn. zm.) Wydawnictwo Finansowo-Księgowe 2009 10
160 06/00165/2009 Monitor Podatkowy
161 06/00166/2009 Podatek dochodowy od osób prawnych. tekst jednolity po zm. na dzień 1 marca 2009 r. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000 r., Nr54, poz. 654., z pozn. zm.) Wydawnictwo Finansowo-Księgowe 2009 10
162 06/00167/2009 Zryczałtowany Podatek dochodowy. tekst jednolity po zm. na dzień 1 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U z 1998 r., Nr144, poz. 930., z pozn. zm.) Wydawnictwo Finansowo-Księgowe 2009 10
163 06/00168/2009 Ordynacja podatkowa. tekst jednolity po zm. na dzień 1 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r., Nr8, poz. 60., z pozn. zm.) Wydawnictwo Finansowo-Księgowe 2009 10
164 06/00169/2009 Podatek od spadków i darowizn w 2009 r. Krystyna Chustecka Wydawnictwo Difin 2009
165 06/00170/2009 Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe Dariusz Strzelec Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business 2009
166 06/00171/2009 Doradca podatkowy Biuletyn KIDP Krajowa Izba Doradców Podatkowych numery 1,2,3 (2008); 2,4 (2009)
167 06/000172/2009 Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Andrzej Zieliński C.H.Beck twarda
168 06/00173/2009 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2009 pod red. Janusza Marciniuka C.H.Beck twarda
169 06/00174/2009 VAT 2009 Komentarz Jerzy Martini, Przemysław Skorupa, Marek Wojda C.H.Beck miękka
170 06/00175/2009 Ekonomiczna analiza prawa Robert Cooter, Thomas Ulen C.H.Beck twarda
171 06/00176/2009 System organów podatkowych w Polsce pod.red. Pawła Smolenia Oficyna Prawa Polskiego miękka
172 06/00177/2009 Systemowa reforma podatków dochodowych praca zbiorowa C.H.Beck miękka
173 06/00178/2009 Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika Tom II red.nauk. Jawiga Glumińska-Pawlic Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski miękka
174 06/00179/2009 Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Podatek VAT I-VII 2006 Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski miękka
175
06/00180/2009 nowa dyrektywa VAT 2006/112/WE z korelacjami Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski miękka
176
06/00181/2009 Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Podatek VAT VI 2006-VI 2007 Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski miękka
177
06/00182/2009 Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Podatek VAT VI 2007-III 2008 Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski miękka
178
06/00183/2009 Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Podatek VAT II 2008-IV 2009 Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski miękka
179
06/00189/2010 Podatki. Ujednolicone przepisy. Stan prawny - 2 września 2009 r. Legis miękka
180
06/00190/2010 Rachunkowość małych firm według wymogów funduszy unijnych Marcin Osikowicz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. miękka
181
06/00191/2010 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w wyjaśnieniach organów podatkowych Edyta Mazur Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. twarda
182
06/00192/2010/01-02 Ordynacja podatkowa Cezary Kosikowski, Leonard Etel, Rafał Dowgier, Piotr Pietrasz, Sławomir Presnarowicz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. twarda 2 sztuki
183
06/00193/2010 Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego Agnieszka Bielska-Brodziak Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. twarda
184
06/00194/2010 Wykładania prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej Dobrosława Antonów Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. twarda
185
06/00195/2010 Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców Agnieszka Michnik Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. twarda
186
06/00196/2010 Warunkowe umorzenie postępowania karnego Tomasz Kozioł Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. twarda
187
06/00197/2010 Kodeks karny skarbowy Ryszard Kubacki, Adam Bartosiewicz C.H.Beck miękka
188
06/00198/2010 Prawo karne gospodarcze Robert Zawłocki C.H.Beck twarda
189
06/00199/2010 Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki Robert Zawłocki, Dorota Czura-Kalinowska C.H.Beck miękka
190
06/00200/2010 VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk C.H.Beck twarda
191
06/00201/2010 Ustrój sądów powszechnych Łucja Korózs, Mariusz Sztorc C.H.Beck miękka
192
06/00202/2010 Referendarze sądowi. Asystenci sędziów. Urzędnicy sądowi Michał Rojewski C.H.Beck miękka
193
06/00203/2010 Kodeks ubezpieczeń społecznych Jakro miękka
194
06/00205/2010 Stosowanie prawa podatkowego Ryszard Mastalski Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. twarda
195
06/00206/2010 Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego Adam Mariański Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. twarda
196
06/00207/2010 Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe Dariusz Strzelec Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. twarda
197
06/00208/2010 Odzyskaj VAT zapłacony zagranicą. Procedura. Objaśnienia. Wzory wniosków na CD Adam Bartosiewicz, Iwona Kaczorowska Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. miękka
198
06/00209/2010 Podatek dochodowy od osób prawnych pod.red. Janusza Marciniuka C.H.Beck twarda
199
06/00210/2010 Komentarz PIT Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. twarda
200 06/00211/2010 Komentarz VAT Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. twarda
201 06/00213/2010 Monitor Podatkowy numery 1,2,3,4,6,7
202 06/00214/2010 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego numer 1
203 06/00222/2010 Biuletyn KIDP Krajowa Izba Doradców Podatkowych Krajowa Izba Doradców Podatkowych numer 1/2010
204 06/00223/2010 Vademecum Podatkowe Datev Symfonia
205 06/00224/2012 Podatki 2011 red. Aneta Flisek C.H.Beck twarda teksty ustaw
206 06/00225/2012 Podatek dochodowy od osób fizycznych red. Janusz Marciniuk C.H.Beck twarda
207 06/00226/2012 Ordynacja podatkowa Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Bogusław Gruszczyński, Roman Hauser, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek Lexis Nexis twarda
208 06/00227/2012 Monitor Podatkowy numer 1/2011
209 06/00228/2012 Monitor Podatkowy numer 3/2011
210 06/00229/2012 Monitor Podatkowy numer 4/2011
211 06/00230/2012 Monitor Podatkowy numer 5/2011
212 06/00231/2012 Monitor Podatkowy numer 6/2011
213 06/00232/2012 Monitor Podatkowy numer 7/2011
214 06/00233/2012 Monitor Podatkowy numer 9/2011
215 06/00234/2012 Monitor Podatkowy numer 10/2011
216 06/00235/2012 Monitor Podatkowy numer 11/2011
217 06/00236/2012 Monitor Podatkowy numer 12/2011
218 06/00237/2012 Monitor Podatkowy numer 1/2012
219 06/00238/2012 Monitor Podatkowy numer 2/2012
220 06/00239/2012 Monitor Podatkowy numer 3/2012
221 06/00240/2012 Monitor Podatkowy numer 4/2012
222 06/00241/2012 Monitor Podatkowy numer 5/2012
223 06/00242/2012 Monitor Podatkowy numer 6/2012
224 06/00243/2012 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego numer 2/2010
225 06/00244/2012 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego numer 3/2010
226 06/00245/2012 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego numer 4/2010
227 06/00246/2012 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego numer 5/2010
228 06/00247/2012 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego numer 6/2010
229 06/00248/2012 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego numer 1/2011
230 06/00249/2012 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego numer 2/2011
231 06/00250/2012 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego numer 3/2011
232 06/00251/2012 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego numer 4/2011
233 06/00252/2012 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego numer 5/2011
234 06/00253/2012 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego numer 6/2011
235 06/00254/2012 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego numer 1/2012
236 06/00255/2012 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego numer 2/2012
237 06/00256/2012 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego numer 3/2012
238 06/00273/2012 Doradca Podatkowy biuletyn KIDP Krajowa Izba Doradców Podatkowych numer
maj/czerwiec 2003
239 06/00274/2012 Doradca Podatkowy biuletyn KIDP Krajowa Izba Doradców Podatkowych numer
czerwiec 2006/styczeń 2007
240 06/00275/2012 Doradca Podatkowy biuletyn KIDP Krajowa Izba Doradców Podatkowych numer maj 2007
241 06/00276/2012 Doradca Podatkowy biuletyn KIDP Krajowa Izba Doradców Podatkowych numer 1/2009
242 06/00277/2012 Doradca Podatkowy biuletyn KIDP Krajowa Izba Doradców Podatkowych numer 2/2010
243 06/00278/2012 Doradca Podatkowy biuletyn KIDP Krajowa Izba Doradców Podatkowych numer 3/2010
244 06/00279/2012 Doradca Podatkowy biuletyn KIDP Krajowa Izba Doradców Podatkowych numer 4/2010
245
06/00280/2012 Doradca Podatkowy biuletyn KIDP Krajowa Izba Doradców Podatkowych numer 1/2011
246
06/00281/2012 Doradca Podatkowy biuletyn KIDP Krajowa Izba Doradców Podatkowych numer 2/2011
247
06/00306/2014
Dochody z kapitałów pieniężnych od A do Z wraz z aktualnym tekstem ustwy o podatku dochodowym od osób fizycznych Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski Oficyna Prawa Polskiego 2011
248
06/00307/2014
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego -prawo i praktyka Hanna Filipczyk Oficyna Prawa Polskiego 2011
249
06/00308/2014
Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych Kazimierz Bany przełożył Lex Wolters Kluwer business 2012
250
06/00309/2014
Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych redakcja Bogumił Brzezińśki Jan Paweł Tarno Lex Wolters Kluwer business 2011
251
06/00310/2014
Doradztwo podatkowe Funkcjonowanie i kierunki rozowju Irena Sobieska Lex Wolters Kluwer business 2012
252
06/00311/2014
Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe optymalizacja podatkowa Agnieszka Jamroży, Marcin Jamroży ABC Wolters Kluwer business 2012
253
06/00312/2014
VAT podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości Katarzyna Zasiewska Lex Wolters Kluwer business 2012
254
06/00313/2014
Wspólna korporacyjna podstawa opodatkowania w UE a opodatkowanie dochodu spółek w Polsce Pod redakcją Hanny Litwińczuk Oficyna Prawa Polskiego
255
06/00314/2014
Podatki 2014 dla doradców podatkowych
256
06/00315/2014
Ustawa o rachunkowości uzgodnionymi z Departamentem Rachunkowości MF 2011
257
06/00316/2014
Inwentaryzacja zasady i praktyka
258
06/00317/2014
Zamknięcie roku 2012
259
06/00318/2014
Podatki 2013
260
06/00319/2014
Podatki 2014
261
06/00320/2014
VAT 1556 wyjaśnień i interpretacji Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki ABC Wolters Kluwer business 2011
262
06/00321/2014
Zasady prawa unijnego w VAT Małgorzata Militz, Dagmara Dominik-Ogińska, Marcin Bącal, Tomasz Siennicki Lex Wolters Kluwer business 2013
263 06/00322/2014 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego czasopismo
nr. 4,5,6/2012
264 06/00323/2014 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego czasopismo
nr. 1,2,3,4,5,6/2013
265 06/00324/2014 Przegląd Orzecznictwa Podatkowego czasopismo
nr. 1/2014
266 06/00325/2014 Prawo i Podatki czasopismo
nr. 5/2011
267 06/00326/2014 Doradca Podatkowy Biuletyn KIDP czasopismo
nr. 2/2007
268 06/00327/2014 Doradca Podatkowy Biuletyn KIDP czasopismo
nr. 3/2009
269 06/00328/2014 Doradca Podatkowy Biuletyn KIDP czasopismo
nr. 2,3,4/2010
270 06/00329/2014 Doradca Podatkowy Biuletyn KIDP czasopismo
nr. 2/2011
271 06/00330/2014 Doradca Podatkowy Biuletyn KIDP czasopismo
nr. 2,3/2012
272 06/00331/2014 Doradca Podatkowy Biuletyn KIDP czasopismo
 nr. 1,2,4/2013
273 06/00332/2014 Przegląd Podatkowy czasopismo nr.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12/2013
274 06/00333/2014 Przegląd Podatkowy czasopismo
nr. 2,3/2014
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Twoja lokalizacja: Start  /  Biblioteka /  Książki i czasopisma
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
03-731 Warszawa,
ul. Targowa 20 a
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax (22) 818 21 35
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia