Książki i czasopisma

Spis dostępnych publikacji w Mazowieckim Oddziale KIDP
Lp. numer katalogowy Tytuł Autor Wydawnictwo Rok wydania Uwagi
1 06/00001/2009 Akcyza wraz z komentarzem do przepisów wykonawczych Szymon Parulski Zakamycze 2005
2 06/00002/2009 Kodeks postępowania karnego . Komentarz do art. 486-682 Tom III Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck 2004
3 06/00003/2009 Amortyzacja 2008 Krzysztof Wojciechowski INFOR 2008
4 06/00004/2009 Bilans 2004 Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska, Sytanisław Koc INFOR 2004
5 06/00005/2009 Bilans 2005 Teresa Fołta, Jadwiga Godlewska INFOR 2005
6 06/00006/2009 Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym Jan Turek Zakamycze 2003
7 06/00007/2009 Dokumentacja VAT po 1 maja 2004. Wzory dokumentów przykłady rozliczeń ewidencja Dorota Kosacka-Łędzewicz, Bogdan Olszewski ODDK Sp z o.o. 2004
8 06/00008/2009/01 Doradca podatkowy i jego klient w postępowaniu karno skarbowym Anna Jeleńska Forum Doradców Podatkowych 2005 17 sztuk
9 06/00008/2009/02 Doradca podatkowy i jego klient w postępowaniu karno skarbowym Anna Jeleńska Forum Doradców Podatkowych 2005
10 06/00009/2009 Doradztwo podatkowe. Ekonomiczne podstawy zarządzania kancelarią doradcy podatkowego Stephan Kudert Forum Doradców Podatkowych 2001
11 06/00010/2009 Eksport - Import i transakcje wewnątrz wspólnotowe opodatkowane Dorota Kosacka-Łędzewicz, Bogdan Olszewski Unimex 2004
12 06/00011/2009 Encyklopedia księgowego Praca zbiorowa red naczelny Marzena Nikiel INFOR 2008
13 06/00012/2009/01 Etyka zawodowa w doradztwie podatkowym Zbigniew Godecki Wyd. "Dom organizatora" 1998 2 sztuki
14 06/00012/2009/02 Etyka zawodowa w doradztwie podatkowym Zbigniew Godecki Wyd. "Dom organizatora" 1998
15 06/00013/2009 Instrukcje i procedury: Kancelarie podatkowe, biuro rachunkowe Jacek Czernecki, Ewelina Nawrocka, Joanna Polańsko-Solarz, Marek Szczotka, Dominik Szczygieł Forum Doradców Podatkowych 2009
16 06/00014/2009 Instrumenty Finansowe (wybrane zagadnienia) Adam Jankowski Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2002
17 06/00015/2009 Kodeks cywilny INFOR Gazeta Prawna 2005
18 06/00016/2009 Kodeks drogowy 2005 z komentarzem do kwestii spornych red. Adam Jasiński Gazeta Prawna INFOR 2005
19 06/00017/2009 Kodeks drogowy 2006 z komentarzem Adam Jasiński Gazeta Prawna INFOR 2005
20 06/00018/2009 Kodeks drogowy po zmianach red. Adam Jasiński INFOR 2006
21 06/00019/2009 Kodeks drogowy z komentarzem Adam Jasiński INFOR 2006
22 06/00020/2009 Kodeks karny skarbowy Tomasz Grzegorczyk Dom Wydawniczy ABC 2006
23 06/00021/2009 Kodeks karny wykonawczy z wprowadzeniem pod red. Anety Flisak C.H.Beck
24 06/00022/2009/01 Kodeks karny wykonawczy. Komentarz Zbigniew Hołda, Kazimierz Postulski Arche 2006 3 sztuki
25 06/00022/2009/02 Kodeks karny wykonawczy. Komentarz Zbigniew Hołda, Kazimierz Postulski Arche 2006
26 06/00022/2009/03 Kodeks karny wykonawczy. Komentarz Zbigniew Hołda, Kazimierz Postulski Arche 2006
27 06/00023/2009 Kodeks Karny. Część ogólna. red. Andrzej Zoll Zakamycze 2004
28 06/00024/2009 Kodeks karny. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks postępowania karnego red. Agencja Wydawnicza MZ Agencja Wydawnicza MZ 2008
29 06/00025/2009 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. pod red. Małgorzaty Bucznej Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2008
30 06/00026/2009 Kodeks karny. Komentarz. Stan prawny na 1 sierpnia 2008 r. pod red. Mariana Filara Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis 2008
31 06/00027/2009 Kodeks karny. Praktyczny komentarz. Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, Marek Mozgawa red. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2007
32 06/00028/2009 Kodeks postępowania administracyjnego Barbara Adamiak, Janusz Borkowski C.H.Beck 2004
33 06/00029/2009 Kodeks postępowania administracyjnego z komentarzem. Ustawa prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi Piotr Polański INFOR 2005
34 06/00030/2009/01 Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz Tomasz Grzegorczyk Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2008 2 sztuki
35 06/00030/2009/02 Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz Tomasz Grzegorczyk Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2008
36 06/00031/2009/01 Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1-296 Tom I pod red. Piotra Hofmańskiego, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck III wydanie, 2007 3 sztuki
37 06/00031/2009/02 Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1-296 Tom I pod red. Piotra Hofmańskiego, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck III wydanie, 2008
38 06/00031/2009/03 Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1-296 Tom I pod red. Piotra Hofmańskiego, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck III wydanie, 2009
39 06/00032/2009/01 Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297-467 Tom II pod red. Piotra Hofmańskiego, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck III wydanie, 2007 3 sztuki
40 06/00032/2009/02 Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297-467 Tom II pod red. Piotra Hofmańskiego, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck III wydanie, 2008
41 06/00032/2009/03 Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 297-467 Tom II pod red. Piotra Hofmańskiego, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck III wydanie, 2009
42 06/00033/2009 Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1-296 Tom I pod red. Piotra Hofmańskiego, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck 2004
43 06/00034/2009 Kodeks postepowania karnego. Komentarz do art. 297-467 Tom II pod red. Piotra Hofmańskiego, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck 2004
44 06/00035/2009 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Tomasz Grzegorczyk Dom Wydawniczy ABC 2005
45 06/00036/2009 Kodeks pracy 2004 z komentarzem Waldemara Gujskiego Waldemar Gujski INFOR 2004
46 06/00037/2009 Kodeks postępowania karnego. Sumplement do tomów I-III pod red. Piotra Hofmańskiego, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek C.H.Beck 2004
47 06/00038/2009 Kodeks pracy 2005 Waldemar Gujski INFOR 2005
48 06/00039/2009 Kodeks pracy 2008 z komentarzem INFOR 2006
49 06/00040/2009 Kodeks pracy po zmianach Agnieszka Lechman - Filipiak Gazeta Prawna 2006
50 06/00041/2009 Kodeks pracy. Komentarz Małgorzata Barzycka - Banaszczyk C.H.Beck V wydanie, 2008
51 06/00042/2009 Kodeks spółek handlowych 2006 z komentarzem Bartosz Marcinkowski INFOR 2006
52 06/00043/2009 Komentarz do ordynacji podatkowej Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski, Wojciech Morawski, Marian Masternak ODDK Sp z o.o. 2003
53 06/00044/2009 Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod red. Witolda Modzelewskiego Instytut Studiów Podatkowych 2002
54 06/00045/2009 Komentarz PIT Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2009
55 06/00046/2009 Komentarz VAT Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2009
56 06/00047/2009 Komputer i oprogramowanie w firmie Infor
57 06/00048/2009 Kontrola wewnętrzna jako element procesu zarządzania Czesław Paczuła Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
58 06/00049/2009 Koszty uzyskania przychodów. Zasady ogólne Andrzej Gomułowicz Difin 2005
59 06/00050/2009 Leksykon Podatku Dochodowego od osób fizycznych Ryszard Kubacki UNIMEX 2004
60 06/00051/2009 Leksykon Podatku Dochodowego od osób prawnych Dorota Kosacka-Łędzewicz, Ryszard Kubacki UNIMEX 2004
61 06/00052/2009 Leksykon VAT rewolucja VAT od 1-ego maja 2004 Janusz Zubrzycki UNIMEX 2004
62 06/00053/2009 Leksykon VAT. Suplement rozporządzenia wykonawcze do ustawy wraz z omówieniem Janusz Zubrzycki UNIMEX 2004
63 06/00054/2009 Łączenie, podział, przekształcenia spółek Jan Brol Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2001
64 06/00055/2009 Kodeks postępowania karnego wraz z komentarzem do ustawy o świadku koronnym Tomasz Grzegorczyk Zakamycze 2004
65 06/00056/2009 Materialne prawo administracyjne Zbigniew Leoński C.H.Beck 2002
66 06/00057/2009 Międzynarodowe standardy rachunkowości 2001 Praca zbiorowa International Accounting Standards Board 2001
67 06/00058/2009 Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej Praca zbiorowa Stowarzyszenie księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego 2004
68 06/00059/2009 Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe. Podstawy i wyłączenia Adam Mariański ODDK Sp z o.o. 2004
69 06/00060/2009 Odzyskaj VAT zapłacony zagranicą. Procedura. Objaśnienia. Wzory wniosków na CD Adam Bartosiewicz, Iwona Kaczorowska Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2008
70 06/00061/2009 Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców Stephan Kudert, Marcin Jamroży Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2007
71 06/00062/2009 Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych w sprawach karnych Stanisław Zabłocki, Piotr Wypych Dom Wydawniczy ABC 2002
72 06/00063/2009 Pisma procesowe w sprawcah karnych. Wzory i objaśnienia Edward Samborski Lexis Nexis 2004
73 06/00064/2009/01 Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2002 Edward Kosakowski
akcja

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x