Skład Zarządu I Kadencji

Jacek Pawlik - Przewodniczący Zarządu
Andrzej Chojnacki - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Andrzej Szowa - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Elżbieta Niemiec - Skarbnik
Krystyna Ptasińska - Sekretarz
Małgorzata Bogdańska - Członek Zarządu
Jerzy Bielawny - Członek Zarządu
Elżbieta Kleniewska - Członek Zarządu
Krzysztof Machowiak - Członek Zarządu
Krzysztof Modzelewski - Członek Zarządu
Bernadeta Tabor - Członek Zarządu

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x