Biuro Mazowieckiego Oddziału KIDP

Marek Siramowski - Kierownik Biura MO KIDP

Katarzyna Kowalska - Specjalista Prawny Biura MO KIDP

Wioletta Stykowska - Specjalista Prawny Biura MO KIDP

Aneta Biernacka - Specjalista ds. Administracyjno - Prawnych Biura MO KIDP

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x