Protokół 13.06.2014 r.

Protokół

z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP

w dniu 13 czerwca 2014 r.

W dniu 13 czerwca 2014 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału KIDP przy ul. Targowej 20 A odbyło się 4 posiedzenie IV kadencji Zarządu Mazowieckiego Oddziału.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie zarządu (w kolejności alfabetycznej):

  1. Zbigniew Chojnacki
  2. Andrzej Kapczuk
  3. Krzysztof Kluczek
  4. Maja Rezanko-Zielińska
  5. Beata Świątkowska-Gołąbek
  6. Paweł Trojanek
  7. Jan Wasilewski
  8. Agnieszka Zasikowska
  9. Iwona Żurawlow-Pawlikowska

Porządek obrad

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 04.06.2014 r.

2. Informacja Przewodniczącego na temat jego oceny przebiegu i efektów spotkania w dniu 4 czerwca, z propozycją podjęcia działań zawiązanych z tym posiedzeniem zarządu.

3. Spotkanie z właścicielami budynku w sprawie omówienia szczegółów dalszej współpracy.

4. Opinie w sprawie praktyk.

5. Wnioski doradców podatkowych w sprawie zwolnienia w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich.

6. Omówienie aktualnych kwestii z zakresu prac Komisji Szkoleń, Integracji, Wsparcia i Rozwoju Zawodu, Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych, w tym:

a) Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń wykładowców

b) Podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy z Wyższą Szkołą Menedżerską

c) Sprawy organizacyjne związane z wyjazdem do Budapesztu

d) Budżet na szkolenia

e) Podjęcie uchwały w sprawie wyjazdu integracyjnego do Puszczy Zielonej na grzybobranie w dniach 29-31 sierpnia 2014 r

f) Podjęcie uchwały w sprawie organizacji II edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego.

7. Dyskusja nad zmianą funkcjonowania Regulaminu Zarządu MO KIDP.

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 04.06.2014

Pan Paweł Trojanek przywitał jeszcze raz członków zarządu i zaproponował, aby posiedzenia zarządu odbywały się tradycyjnie we wtorki.

Członkowie po dyskusji ustalili ,że w tym momencie zatwierdzamy protokół z dnia 7 maja 2014 r. Pan Jan Wasilewski poinformował, że protokół z dnia 04.06.2014 r jeszcze nie jest sprawdzony.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie w drodze jawnego głosowania protokół z dnia 7 maja 2014 r.

2. Informacja Przewodniczącego na temat jego oceny przebiegu i efektów spotkania w dniu 4 czerwca, z propozycją podjęcia działań zawiązanych z tym posiedzeniem zarządu.

· Pan Paweł Trojanek uważa, że posiedzenie z 4 czerwca dało nam jeden przekaz, żebyśmy jako zarząd patrzyli do przodu i tego się od nas oczekuje. Jeśli chodzi o szkolenia utrzymujemy bezpłatne szkolenia dla doradców. Za małe szkolenia doradca płaci 50,00 zł natomiast pracownik doradcy 200,00 zł.

· Zaproponowano panele dyskusyjne, w których wiedzie spór dwóch specjalistów pod kierunkiem moderatora.

· Zaproponowano nową formułę szkoleń: szkolenia popołudniowe i w sobotę, materiał do przemyślenia dla członków zarządu.

· Pan Zbigniew Chojnacki poinformował, że przygotowuje szkolenie z sędzią Bącalem w sobotę 11 października 2014 r. Natomiast uważa, że trudno będzie znaleźć wykładowcę, który poprowadzi szkolenie w godzinach popołudniowych i na szkolenia wieczorne ( od godziny 18.00 do 22.00 ) eliminujemy wszystkich doradców zamiejscowych . Nie jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich członków naszej Izby.

· Pani Beata Świątkowska- Gołąbek zaproponowała spotkania dyskusyjne w godzinach popołudniowych.

· Pani Agnieszka Zasikowska zaproponowała krótkie szkolenia za 1 punkt.

· Pan Andrzej Kapczuk zaproponował, aby sprawdzić przede wszystkim sobotnie szkolenia.

· Pan Paweł Trojanek uważa, że nie da się omówić tematu podatkowego przez 2 godziny musiałyby to być spotkania 3 x po 2 godziny. Spróbujmy zorganizować klub dyskusyjny, warsztaty z moderatorem.

· Pan Zbigniew Chojnacki zwrócił uwagę na problem wynajęcia Sali na szkolenie w sobotę. W Wyższej Szkole Menedżerskiej jest to niemożliwe, natomiast Hotel Sobieski ma propozycję transakcji wiązanej sala plus catering. Sala 3000,00 zł plus catering od osoby 15,00 zł.

· Pani Agnieszka Zasikowska zaproponowała, aby zastanowić się nad wynajęciem Sali na szkolenie w Klubie Arco. Właściciel proponuje salę plus catering ( catering doradca zamawia i płaci za siebie). Zalety tego miejsca to: bardzo blisko od Dworca Zachodniego i duży parking.

· Pan Andrzej Kapczuk zaproponował, że sprawdzi wyposażenie i wielkość Sali. Ustalono, ze Pan Andrzej Kapczuk i Pani Agnieszka Zasikowska zapoznają się z ofertą Klubu Arco.

3. Spotkanie z właścicielami budynku w sprawie omówienia szczegółów dalszej współpracy.

Pan Paweł Trojanek przywitał zgromadzonych członków zarządu i właścicieli budynku Państwa Smorczewskich i po wzajemnej prezentacji przedstawił cel spotkania. Ponieważ Krajowa Rada szuka nowej siedziby zarówno dla pracowników Krajowej Izby i Mazowieckiego Oddziału, a zarząd ze względu na duże koszty przeprowadzki, stały adres oddziału już od 12 lat w tym samym miejscu, dogodny dojazd w tym momencie nie widzi celu zmiany siedziby.

Ceny na rynku wynajmu nieruchomości kształtują się w zależności od miejsca, standardu budynku, miejsc parkingowych około 9 euro za m².

W czasie dyskusji podnoszono następujące argumenty:

· Pani Agnieszka Zasikowska – abyśmy mieli dobry argument dla Krajowej Rady musimy mieć dobrą cenę wynajmu biura poza tym my również szukamy oszczędności. Dyskutując z właścicielami zwróciła uwagę na dosyć duże koszty eksploatacji budynku, gaz, woda, energia.

· Pan Leszek Smorczewski zaproponował 10% obniżki czynszu czyli kwotę 5550,00 zł brutto.

· Do dyskusji włączył się Pan Krzysztof Kluczek, który zaproponował dalsze negocjacje. Krajowa Rada ma propozycję wynajęcia biura w biurowcu o wysokim standardzie za cenę 9,5 euro.

· Pan Paweł Trojanek wyjaśnił, że na rynku nieruchomości sytuacja zmienia się i mamy nadpodaż powierzchni biurowej także w tych najlepszych budynkach.

· Pan Leszek Smorczewski zaproponował kwotę 30,00 zł za m ² plus należny podatek VAT.

· Zarząd zaproponował 29,00 zł za m² plus należy podatek VAT i ta propozycja została przyjęta przez Państwa Smorczewskich.

Zarząd jednomyślnie podjął uchwałę nr 11/IV/2014 w sprawie czynszu najmu biura Mazowieckiego Oddziału na Targowej 20A stanowiącą załącznik do protokołu.

Głosowało – 9 osób, z czego

Za- 9 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw - 0

4. Opinie w sprawie praktyk

Zarząd wydał pozytywną opinię w sprawie rozpoczęcia praktyki zawodowej dla kandydata na doradcę podatkowego Pana Marcina Glazer dotyczący odbycia 18- miesięcznej praktyki u doradcy podatkowego Renaty Janiec Modzelewskiej nr wpisu 00777. W tej sprawie podjęto uchwałę 18/IV/2014 stanowiącą załącznik do protokołu.

Głosowało – 9 osób, z czego

Za- 8 osób

Wstrzymało się 1

Przeciw – 0

Zarząd wydał pozytywną opinię w sprawie rozpoczęcia praktyki zawodowej dla kandydata na doradcę podatkowego Pana Mateusza Gogol dotyczący odbycia 18- miesięcznej praktyki u doradcy podatkowego Marcina Górskiego nr wpisu 12137.

W tej sprawie podjęto uchwałę 19/IV/2014 stanowiącą załącznik do protokołu.

Głosowało – 9 osób, z czego

Za- 8 osób

Wstrzymało się 1

Przeciw – 0

5. Wnioski doradców podatkowych w sprawie zwolnienia w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Pan Paweł Trojanek poinformował, ze do biura przyszły z Krajowej Izby wnioski o umorzenie, zwolnienie w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich od doradców, którzy są zawieszeni.

Członkowie zarządu wyrażali swoje opinie.

· Pan Iwona Żurawlow-Pawlikowska- zgodnie ze stanowiskiem KRDP wnioski doradców o zwolnienie bądź umorzenie składek zarząd może zaopiniować w formie uchwały. Wszystkie wnioski oprócz jednego są od doradców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Jestem za tym, aby ich zwolnić z opłacania składek lub obniżyć składkę.

· Pan Krzysztof Kluczek – powinniśmy pozytywnie zaopiniować tylko w sytuacji gdzie są ewidentne sytuacje nadzwyczajne. Natomiast doradcy, którzy są zatrudnieni na etacie i chcą zachować tytuł powinni płacić pełną składkę.

· Pan Jan Wasilewski - jeżeli nie ma specjalnej sytuacji to doradca zawieszony powinien płacić składkę.

· Pani Iwona Żurawlow- Pawlikowska uważa, że jeśli ktoś jest doradcą i wykonuje inny zawód to powinien mieć możliwość płacić obniżoną składkę. Doradca może wrócić do zawodu.

· Pan Jan Wasilewski zaproponował, że jeśli nie zgadzamy się z uchwałą zjazdu 35/2014 w sprawie wysokości składek członkowskich, to może powinniśmy podjąć kierunkową uchwałę, że się nie wypowiadamy lub zgadzamy na obniżenie składki.

· Pan Paweł Trojanek - jeśli będziemy przeciwni obniżeniu składki to te osoby się skreślą.

· Pani Beata Światkowska-Gołąbek - są trzy sytuacje osoby, które nie płacą składki i wnoszą o umorzenie ja bym opiniowała negatywnie niech płacą obniżoną składkę, druga sytuacja losowa osób, które wnoszą o umorzenie opiniowałabym pozytywnie i doradcy zwieszeni pracujący w innym zawodzie wnoszący o obniżenie składki. Powinniśmy wypracować stanowisko.

· Pan Krzysztof Kluczek – nie da się wypracować stanowiska bo każda sytuacja jest indywidualna. Ja i tak będę głosował zgodnie z własnym sumieniem. Może powinniśmy zwrócić się do Krajowej Rady w związku z narastająca liczbą wniosków ,że ta uchwała Krajowego Zjazdu jest nieprzemyślana.

· Pan Jan Wasilewski – ja będę głosował zawsze za obniżeniem składki w przypadku osoby, która nie wykonuje doradztwa i jest zatrudniona.

Podsumowując dyskusję:

ü Pan Paweł Trojanek - jeśli nie mamy kierunkowej uchwały to tak jak Pan Krzysztof Kluczek powiedział każdy wniosek głosujemy indywidualnie.

ü Maja Reaznko-Zielińska – jeśli mamy uchwałę kierunkowej uchwały dla wszystkich zawieszonych obniżona stawka.

ü Krzysztof Kluczek- nie powinniśmy uchwalać uchwały kierunkowej

ü Pani Beata Światkowska- Gołąbek- jeśli będziemy za obniżeniem składki to ustalmy jakąś kwotę ja jestem za 50% składki bo jeśli ktoś wybrał zawód inny to nie zasługuje na obniżenie składki.

ü Pani Agnieszka Zasikowska- obniży składkę według swojego sumienia i tylko dla osób ,które mają trudną sytuacje życiową.

ü Pan Andrzej Kapczuk- każdy wniosek trzeba rozpatrywać indywidualnie , jeśli ktoś przedstawi argumenty będę za obniżeniem ale co do zasady zgodnie z uchwałą doradcy zawieszeni powinni płacić 80,00 zł.

ü Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska-jest za umorzeniem przy uzasadnionej sytuacji i obniżeniem doradcom zawieszonym

ü Pan Paweł Trojanek- uchwała Krajowej Rady nie jest do końca w porządku i uważam, że doradca podatkowy zawieszony powinien płacić obniżoną składkę. Istnieje taka możliwość, że skreśli się 450 osób.( tylu mamy doradców zawieszonych)

ü Pan Jan Wasilewski - uważam, że jeśli ktoś zawiesza działalność to powinien płacić obniżoną składkę, ale nie powinien brać udziału w szkoleniach.

Ze względu na sprawy personalne nie wymieniamy nazwisk doradców, którzy wnioskowali o umorzenie lub obniżenie składki członkowskiej.

Zarząd podjął następujące uchwały:

· Zarząd podjął uchwałę 21/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 8 osób, z czego

Za- 8 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw – 0

· Zarząd podjął uchwałę 22/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 8 osób, z czego

Za- 8 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw – 0

· Zarząd podjął uchwałę 23/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 8 osób, z czego

Za- 8 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw – 0

· Zarząd podjął uchwałę 24/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 8 osób, z czego

Za- 8 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw – 0

· Zarząd podjął uchwałę 25/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 8 osób, z czego

Za- 3 osób

Wstrzymało się 3

Przeciw – 2

· Zarząd podjął uchwałę 26/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 8 osób, z czego

Za- 8 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw – 0

· Zarząd podjął uchwałę 27/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 8 osób, z czego

Za- 7 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw – 1

· Zarząd podjął uchwałę 28/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 8 osób, z czego

Za- 7 osób

Wstrzymało się 1

Przeciw – 0

· Zarząd podjął uchwałę 29IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 8 osób, z czego

Za- 8 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw – 0

· Zarząd podjął uchwałę 30/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 8 osób, z czego

Za- 7 osób

Wstrzymało się 1

Przeciw – 0

· Zarząd podjął uchwałę 31/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 8 osób, z czego

Za- 0 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw – 8

· Zarząd podjął uchwałę 32/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 8 osób, z czego

Za- 8 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw – 0

· Zarząd podjął uchwałę 33/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 8 osób, z czego

Za- 7 osób

Wstrzymało się 1

Przeciw – 0

· Zarząd podjął uchwałę 34/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 8 osób, z czego

Za- 6 osób

Wstrzymało się 1

Przeciw – 1

· Zarząd podjął uchwałę 35/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 8 osób, z czego

Za- 0 osób

Wstrzymało się 4

Przeciw – 4

· Zarząd podjął uchwałę 36/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 8 osób, z czego

Za- 4 osób

Wstrzymało się 2

Przeciw – 2

· Zarząd podjął uchwałę 37/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 6 osób, z czego

Za- 5 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw – 1

· Zarząd podjął uchwałę 38/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 6 osób, z czego

Za- 5 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw – 1

· Zarząd podjął uchwałę 39/IV/2014 stanowiąca załącznik do protokołu.

Głosowało – 6 osób, z czego

Za- 5 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw –

6. Omówienie aktualnych kwestii z zakresu prac Komisji Szkoleń, Integracji, Wsparcia i Rozwoju Zawodu, Regulacji i Kontaktów Wewnętrznych

· Pan Zbigniew Chojnacki poinformował , że jest już po pierwszych rozmowach z sędzią Bącalem . Ze względu na napięty grafik sędziego powinniśmy zarezerwować termin 11 października 2014 na szkolenie.

Zarząd jednomyślnie podjął uchwałę nr 12/IV/2014 w sprawie organizacji szkolenia i wynagrodzenia dla wykładowcy sędziego Adama Bącala stanowiącą załącznik do protokołu.

Głosowało – 9 osób, z czego

Za- 9 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw - 0

· Pani Agnieszka Zasikowska zwróciła uwagę na problem doradców polegający na braku obycia na Sali sądowej.

· Pan Paweł Trojanek – była próba zorganizowania szkolenia z pomocą Wolters Kluwer w formule: Sędzia Bacal, przedstawiciel administracji i doradca podatkowy.

· Pani Agnieszka Zasikowska zaproponowała formułę Sędzia Bącal i doradca podatkowy. Powinniśmy zrobić symulację rozprawy sądowej: Sędzia Bącal , z jednej strony dwóch doradców, którzy bronią podatnika z drugiej strony dwóch doradców, którzy bronią Urzędu Skarbowego. Każde z nich ma 10 minut na wypowiedź.

· Pan Andrzej Kapczuk zaproponował, aby sędzia Bącal zwrócił uwagę na błędy popełniane przez doradców w czasie rozprawy.

· Zgodnie ustalono, że drugie szkolenie z sędzią Bącalem zorganizujemy na początku roku 2015.

· Pan Paweł Trojanek zaproponował, aby zorganizować je w Sali Sądowej na ul. Solidarności.

· Pani Agnieszka Zasikowska zaproponowała kolejne praktyczne szkolenie z przesłuchań w Urzędzie Skarbowym.

· Pan Paweł Trojanek zaproponował, aby zorganizować również szkolenie z sędzią Dauterem. Zebrani przychylili się do tej propozycji.

· Pan Zbigniew Chojnacki przedstawił propozycję szkoleń:

2 października 2014 wykładowca Wiesław Zyskowski, temat Skuteczny doradca podatkowy w przesłuchaniach

21 listopada 2014 wykładowca Adam Bartosiewicz z zakresu zmian w podatku dochodowym na rok 2015

5 grudnia 2014 wykładowca Krzysztof Woźniak zmiany w podatku VAT

Zarząd jednomyślnie podjął uchwały nr 13/IV/2014, 14/IV/2014, 15/IV/2014 w sprawie organizacji szkoleń i wynagrodzeń dla wykładowców : Wiesława Zyskowskiego, Adama Bartosiewicza i Krzysztofa Woźniaka stanowiące załącznik do protokołu.

Głosowało – 9 osób, z czego

Za- 9 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw - 0

b) Podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy z Wyższą Szkołą Menedżerską

· Pan Zbigniew Chojnacki – ponieważ kończy się umowa na wynajęcie Sali z Wyższą Szkołą Menedżerską powinniśmy podpisać umowę na wynajęcie Sali na szkolenia w roku szkolnym wrzesień 2014 do czerwca 2015. Umowę podpisujemy na salę F 401 na 200 osób na kwotę 1300,00 zł netto plus należny VAT.

· Pani Agnieszka Zasikowska zaproponowała, aby w umowie umieścić możliwość zamiany Sali 401 na salę F003( duża aula) pod warunkiem dostępności.

Zarząd jednomyślnie podjął uchwałę nr 16/IV/2014 w sprawie wynajęcia Sali na szkolenia bezpłatne dla doradców podatkowych w Wyższej Szkole Menadżerskiej stanowiącą załącznik do protokołu.

Głosowało – 9 osób, z czego

Za- 9 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw - 0

c) Sprawy organizacyjne związane z wyjazdem do Budapesztu

· Pan Zbigniew Chojnacki – otrzymaliśmy z Oddziału Świętokrzyskiego propozycję wyjazdu szkoleniowego do Budapesztu. Po negocjacjach z biurem podróży ustalono cenę 1500,00 od osoby. Oddział pokrywa koszty wynajęcia Sali 1300,00 plus koszty wykładu . Pobyt wykładowcy opłaca oddział Świętokrzyski. Umowę możemy podpisać na 35 osób z możliwością zwiększenia o 7 osób ( podpisując aneks). Ustalono, że maksymalnie możemy przeznaczyć z budżetu 73 000,00 zł. Szkolenie jest organizowane tylko dla doradców podatkowych.

· Pan Paweł Trojanek – przypomniał, że nie mieliśmy założeń w budżecie na szkolenie zagraniczne.

· Pan Krzysztof Kluczek – będziemy robić korektę budżetu więc możemy uwzględnić to szkolenie.

· Zgodnie ustalono, że szkolenie jest wyłącznie dla doradców podatkowych.

Zarząd jednomyślnie podjął uchwały nr 17/IV/2014 w sprawie zorganizowania dla doradców podatkowych wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do Budapesztu stanowiącą załącznik do protokołu.

Głosowało – 9 osób, z czego

Za- 9 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw - 0

d) Budżet na szkolenia

· Pani Agnieszka Zasikowska zaproponowała, aby w statystyce szkoleń, którą prowadzi biuro policzyć opłacalność szkoleń, biorąc pod uwagę koszty wykładowcy i ilość osób uczestniczących w szkoleniu.

· Pan Paweł Trojanek- zadał pytanie co to znaczy integracja, czy chcemy się integrować z innymi oddziałami lub z zawodami zaufania publicznego ( Radcowie Prawni, Adwokaci, Biegli Rewidenci, Organy). Czy chcemy zrobić konferencję w końcówce tego roku?. Zaproponował, że dobrym tematem jest klauzula i zmiany w dochodowym od osób prawnych.

· Zgodnie ustalono, że Konferencję zorganizujemy w 2015 r.

e) Podjęcie uchwały w sprawie wyjazdu integracyjnego do Puszczy Zielonej na grzybobranie w dniach 29-31 sierpnia 2014

· Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska poinformowała, że wpłynęła propozycja od doradców podatkowych aby zorganizować w okresie wakacyjnym wyjazd na grzyby. Organizacją wyjazdu zajmie się Doradca podatkowy Pan Tadeusz Boroń ( nr. Wpisu 01814). Wszelkie sprawy finansowe odbędą się poza budżetem Mazowieckiego Oddziału. Mamy tylko prośbę, aby doradcy mogli wpisywać się na listę przez mdoradcę.

· Członkowie zarządu zgodnie przychylili się do tej prośby.

f) Podjęcie uchwały w sprawie organizacji II edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego.

· Pani Maja Rezanko – Zielińska –w ubiegłym roku zorganizowano Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego. W styczniu została podjęta uchwał o postanowieniu organizacji II edycji Konkursu. Przewidywany koszt nagród to 10000,00 plus podatek. Zakończenie konkursu mogłoby się odbyć na wigilii. Konkurs przebiegał w następujący sposób. Każdy z członków zarządu wybierał jedną uczelnię, z którą się kontaktował. Przesyłane były materiały: ulotki informacyjne, regulamin konkursu, termin przesyłania prac do biura. Kodowanie prac odbywało się w biurze. Komisja składająca się z członków zarządu otrzymała prace zakodowane ponumerowane ( bez informacji kto jest autorem z jakiej uczelni jest student). Członek komisji wybierał do przeczytania 6-7 prac. Pan Paweł Trojanek przeczytał wszystkie prace. Prace oceniane były według kryteriów punktowych.

· Pan Paweł Trojanek- jedna praca szczególnie zwróciła moja uwagę na temat Uchwała w sprawie pakietów medycznych. Autorka odtworzyła tok myślenia Izby NSA. Praca niezwykle intelektualna.

· Pan Krzysztof Kluczek zadał pytanie czy mamy szansę na sponsorów i czy w regulaminie było uwzględnione prawo do publikacji prac.

Rozwinęła się dyskusja na temat publikacji prac;

· Pani Maja Rezanko-Zielińska uważa, że nie możemy umieścić tego w regulaminie, prawo do publikacji jest sprawą indywidualną.

· Pani Agnieszka Zasikowska- żadna uczelnia się nie zgodzi na publikację prac.

· Pan Krzysztof Kluczek – autor prac jest właścicielem pracy natomiast uczelnia chroni pracę przed plagiatami.

· Pan Paweł Trojanek- jeżeli płacimy komuś za wysiłek intelektualny to chcemy się tym podzielić , żeby pokazać jak młodzi ludzie są w stanie pracować.

· Pan Krzysztof Kluczek zaproponował umieszczenie w regulaminie o publikacji nagrodzonych prac.

· Pani Agnieszka Zasikowka zwróciła się z prośbą o poszukanie, które uczelnie specjalizują się z prawa podatkowego w województwie Warszawskim.

· Pani Agnieszka Zasikowska zaproponowała, aby Oddział Mazowiecki (bez udziału sponsorów ) sam zorganizował Konkurs na najlepsza Pracę Magisterską. Od Wolters Kluwer możemy zakupić książki na nagrody.

Do współpracy z uczelniami zgłosili się Pani Maja Rezanko-Zielińska, Pani Agnieszka Zasikowska, Pan Andrzej Kapczuk, Pan Jan Wasilewski i Pan Paweł Trojanek.

Zarząd jednomyślnie podjął uchwałę nr 20/IV/2014 w sprawie ustalenia wydatków na zorganizowanie II edycji Konkursu na najlepszą Pracę Magisterska z zakresu prawa podatkowego „ Podatki są proste jak drut” stanowiącą załącznik do protokołu.

Głosowało – 9 osób, z czego

Za- 9 osób

Wstrzymało się 0

Przeciw - 0

· Paweł Trojanek – zaproponował spotkanie członków zarządu z Przewodniczącą Panią Jdwigą Glumińska –Pawlic w sprawie osobowości prawnej i możliwości podpisywania umów z Wydawnictwami Prawnymi.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Paweł Trojanek zakończył posiedzenie. Termin następnego posiedzenia zostanie ustalony po otrzymaniu z biura Krajowej Izby wykonanie budżetu za I półrocze 2014 r.

Przewodniczący Zarządu                               Sekretarz Zarządu


podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Twoja lokalizacja: Start  /  O nas /  Protokoły z posiedzeń zarządu /  2014 /  Protokół 13.06.2014 r.
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
03-731 Warszawa,
ul. Targowa 20 a
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax (22) 818 21 35
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia