Protokół 29.10.2014 r.

Protokół

z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP

w dniu 29 października 2014 r.

W dniu 29 października 2014 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału KIDP przy ul. Targowej 20 A odbyło się VIII posiedzenie IV kadencji Zarządu Mazowieckiego Oddziału.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie (w kolejności alfabetycznej):

  1. Zbigniew Chojnacki
  2. Krzysztof Kluczek
  3. Maja Rezanko-Zielińska
  4. Hanna Szarpak
  5. Beata Świątkowska-Gołąbek
  6. Paweł Trojanek
  7. Agnieszka Zasikowska
  8. Iwona Żurawlow-Pawlikowska

W posiedzeniu nie uczestniczyli: Pan Andrzej Kapczuk – wyjazd służbowy, nieobecność usprawiedliwiona, Pan Robert Jurkiewicz oraz Pan Jan Wasilewski. W posiedzeniu wziął udział gość specjalny doradca podatkowy Pan Marek Kluz.

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Zarządu z dnia 16.09.2014 r. oraz z dnia 14.10.2014 r.

2. Budżet 2015 r.

3. Wybór Przedstawiciela MO KIDP do Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego.

4. Wydatki z budżetu 2014 na materiały dotyczące realizacji promocji zawodu.

5. Wolne wnioski.

Przewodniczący Zarządu powitał zgromadzonych oraz odczytał proponowany porządek obrad.

Ad. 5. Wolne wnioski

Pan Paweł Trojanek poinformował zgromadzonych o szczegółach nadesłanych ofert baz prawnych, w tym:

1) Wolters Kluwer S.A. – Lex Sigma z modułami Komentarze i Monografie – koszt 27.873 zł netto (abonament 12 miesięcy na 20 licencji);

2) LexisNexis Polska Sp. z o.o. – Lexis.pl – (Pakiet na start, Orzecznictwo, Nurty orzecznicze, tezy i czasopisma, Glosy, Opracowania, Komentarze, Wzory i narzędzia, Alerty, Unia Europejska)

- koszt 14.886 zł (abonament 12 miesięcy na 20 użytkowników)

- koszt 24.810 zł (abonament 24 miesięcy na 20 użytkowników),

3) Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. – (prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo rodzinne, prawo spółek handlowych, prawo rynku kapitałowego, prawo nieruchomości, Unia Europejska, Prawo pracy, Prawo administracyjne, Prawo podatkowe, Zamówienia publiczne, Zamówienia publiczne, Prawo karne, Postępowanie karne, Prawo upadłościowe, Prawo gospodarcze, Prawo medyczne, Prawo samorządowe, Prawo własności intelektualnej, kc, kpc, ksh, kp, kpa, kk, kpk, prawo budowlane i nieruchomości, podatek dochodowy od od osób prawnych, translator) – 19.101 zł netto (abonament na 12 miesięcy na 1 licencję, każda dodatkowa licencja 40% kwoty 19.101 zł netto).

Zgromadzeni rozpoczęli dyskusję odnośnie wariantu zakupu powyższych baz prawnych, gdzie:

- Pan Paweł Trojanek zaproponował rozważyć ewentualny zakup przez oddział baz prawnych dla doradców podatkowych i wówczas ustalić zasady z ich korzystania,

- Pan Krzysztof Kluczek zaproponował zakupić jeden program w celu przetestowania i podjęcia decyzji odnośnie zakupu większej ilości „dostępów”,

- Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska zaproponowała aby stworzyć ankietę i wysłać do doradców podatkowych w celu zebrania opinii w sprawie.

Pan Paweł Trojanek podsumował, iż zarząd powinien w głównej mierze ustalić założenia do budżetu, tj.: jaką kwotę należy przeznaczyć na zakup baz prawnych dla doradców podatkowych w 2015 roku, co jednocześnie nie oznacza, iż kwota ta ma być w całości wykorzystana. Pan Marek Kluz zabrał głos i przekazał kilka uwag technicznych dotyczących programu Sigma:

- dostęp użytkowania po zalogowaniu trwa 1,5h, po tym okresie należy zalogować się ponownie,

- ważne jest aby dostęp był przez 24h, a na podstawie raportów obciążeń można stwierdzić jakie jest zainteresowanie ze strony doradców oraz o jakich porach.

Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska zaproponowała rozważenie zakupu przez doradców podatkowych dostępów baz prawnych, które działałyby na zasadzie „gruponu”. Taka forma gwarantowałaby korzystne zasady zakupu dla doradców podatkowych, które należałoby wynegocjować z przedstawicielami firm oferujących powyższe usługi.

Pan Marek Kluz zauważył jeszcze jedną kwestię godną uwagi dotyczącą ubezpieczeń OC doradców podatkowych - w porównaniu do obowiązkowego ubezpieczenia innych samorządów np.: radców prawnych, ubezpieczenie doradców podatkowych ma zbliżoną składkę roczną, natomiast zakres ubezpieczenia jest zdecydowanie mniej korzystny. Pan Paweł Trojanek poinformował, iż na chwilę obecną nie jest możliwa zmiana na pułapie oddziału.

Pan Krzysztof Kluczek oświadczył, iż docierają sygnały, że w związku z „uwolnieniem” niektórych czynności doradztwa podatkowego, obecne ubezpieczenia mogą nie obejmować wszystkich czynności, dlatego doradca podatkowy zapewne będzie musiał się doubezpieczyć na taką samą kwotę. Pani Maja Rezanko-Zielińska poinformowała, iż Oddział Wielkopolski rozpoczął już rozmowy z Wartą oraz wysłał pismo z wyszczególnieniem punktów, które umowa miała by obejmować w zakresie ubezpieczeń doradców podatkowych. Jednocześnie Oddział Wielkopolski zadeklarował ewentualną pomoc w renegocjacji umowy.

Pan Paweł Trojanek poinformował o ofercie współpracy jaką otrzymał od Rzeczpospolitej - „Śniadania z Rzeczpospolitą” polegającą na spotkaniu przedstawicieli rządu, samorządu, różnych firm, inwestorów, ludzi biznesu, którzy przy śniadaniu omawiają ważne dla nich kwestie.

Założenia: Rzeczpospolita ze swojej strony:

- organizuje śniadanie

- zapewnia moderatora

- publikuje relację na łamach Rzeczpospolitej oraz TV TVS.PL

- opracowuje zapowiedzi na łamach Rzeczpospolitej,

- zapewnia relację prasową w formacie jednej kolumny,

- zapewnia relację video.

- zapraszani bylibyśmy na śniadania w roli partnera merytorycznego.

Koszt powyższej promocji zawodu: 3 spotkania regionalne oparte o w/w założenia –40.000 zł.

Pan Paweł Trojanek podkreślił, iż rozpoczął dyskusję o powyższym nie w kategoriach podejmowania szybkiej decyzji, a w kategorii ewentualnego zaplanowania budżetu.

Ad. 1 Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Zarządu z dnia 16.09.2014 r. oraz 14.10.2014 r.

Pan Paweł Trojanek zaproponował zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń tj. z dnia 16.09.2014 r. oraz 14.10.2014 r. Pan Krzysztof Kluczek poinformował, iż ma uwagę do protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 16.09.2014 r., gdyż informacje, które były na Zarządzie wyciekły na zewnątrz, a powinny się znaleźć w protokole. Pan Paweł Trojanek zadecydował poprosić Pana Jana Wasilewskiego o korektę protokołu z dnia 16.09.2014 r. w tym względzie. Natomiast w protokole z dnia 14.10.2014 r. Pan Krzysztof Kluczek zauważył, iż zabrakło przeprosin Pani Iwony Żurawlow-Pawlikowskiej. Tym samym Pan Paweł Trojanek zapytał zgromadzonych, kto jest za usunięciem 1 punktu z porządku obrad. Wszyscy zgromadzeni by za usunięciem oraz poprawą poprzednich protokołów.

Ad 3. Wybór Przedstawiciela MO KIDP do Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego.

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek zabrała głos, zauważając, że jesteśmy jednym z dwóch oddziałów, które błędnie dokonały zgłoszenia Przedstawiciela, z uwagi na zgłoszenie 3 osób, gdzie istnieje możliwość zgłoszenia tylko jednej osoby. Ponadto 2 osoby się zgodziły, a jedna się nie zgodziła na pełnienie funkcji Przedstawiciela.

Pan Paweł Trojanek przypomniał jak wyglądała sytuacja:

- zgłoszone zostały 3 osoby,

- po przeczytaniu dokumentów wynikało, że można zgłosić tylko jedną osobą,

- z uwagi na porę wakacyjną nie było kontaktu ze wszystkimi członkami zarządu,

- w mailach wysyłanych z biura zawarta była prośba o zgłoszenie się chętnej osoby.

- z uwagi na brak odzewu ze strony zarządu Pan Paweł Trojanek postanowił sam się zgłosić.

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek zauważyła, iż nie do końca tak było, gdyż z racji faktu, że jesteśmy największym regionem prosiliśmy o zmianę regulaminu, aby przedstawicielami ze strony oddziału mazowieckiego mogło być więcej osób. Jednocześnie Pani Agnieszka Zasikowska wycofała swoją kandydaturę z uwagi na zaangażowanie Pani Beaty w ten projekt. W związku z powyższym Pan Paweł Trojanek poddał pod głosowanie kandydaturę Pani Beaty Świątkowskiej-Gołąbek na Przedstawiciela MO KIDP do Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego, na którą zgodziła się Pani Beata. W tej sprawie Zarząd podjął uchwałę nr 69/IV/2014 w sprawie wyboru Przedstawiciela MO KIDP do Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego w osobie Pani Beaty Świątkowskiej-Gołąbek.

Głosowało 8 osób, z czego:

Za – 7 osób,

Przeciw – 0,

Wstrzymała się – 1.

Ad. 4 Wydatki z budżetu 2014 na materiały dotyczące realizacji promocji zawodu.

Pani Maja Rezanko-Zielińska poinformowała, iż po rozmowie ze Skarbnikiem KRDP jest w posiadaniu następujących informacji:

- z uwagi na uwolnienie kwoty 200.000 zł po korekcie budżetu w 2014 roku, to jeżeli tej kwoty nie wydamy w tym roku, to pieniądze nie przejdą do budżetu na 2015 rok.

- cały budżet, który będzie planowany na 2015 musi zakładać, iż wydatki będą na poziomie przychodów,

- każda nadwyżka wydatków jest procedowana w osobnym trybie, gdyż najpierw trzeba wystąpić do Dyrektora Komisji Finansów KRDP, który to przedstawia projekt dalej.

Wówczas głos zabrała Pani Beata Świątkowska-Gołąbek, która zauważyła, że KRDP zatwierdziła nam korektę budżetu, która przewidywała deficyt na poziomie 370.000 zł i to bez żadnych dokumentów. Jednocześnie Pani Beata poinformowała, iż również rozmawiała ze Skarbnikiem KRDP i nie ma żadnego problemu, o którym wspomina Pani Maja Rezanko-Zielińska, gdyż pieniądze są, Mazowiecki ma budżet który może wykorzystać, pod warunkiem że nie przekracza progu ostrożności.

Pan Paweł Trojanek zauważył, iż wszyscy są zainteresowani współpracą z Regionem Mazowieckim, wspólną organizacją konferencji. Oddział Warmińsko-Mazurski wystąpił z propozycją organizacji konferencji w maju 2015 r. wraz z Regionem Mazowiecki i Podlaskim. W związku z tym Pan Paweł Trojanek ponownie wystąpił do zgromadzonych o bardzo dokładne rozbicie planowanych kosztów.

Ad. 2 Budżet 2015 r.

Pan Paweł Trojanek oddał głos Panu Krzysztofowi Kluczek-Skarbnikowi MO KIDP.

Pan Krzysztof Kluczek w pierwszej kolejności poinformował, że niewykorzystane środki z budżetu nie przepadają i nie przejdą ani na konto KRDP, ani jakiegoś innego organu, będą one dalej na naszym koncie. Tym samym nie ma niebezpieczeństwa, że coś przepadnie. Pan Krzysztof Kluczek poinformował, iż progiem ostrożności jest kwota 3.013.100 zł.

Następnie Skarbnik MO KIDP przystąpił do omawiania przygotowanego przez siebie Planu przychodów i wydatków na 2015 rok, w których uwzględnił przesłane do niego informacje z poszczególnych Komisji, gdzie:

- Komisja Integracji 655.000 zł

- Komisja Promocji Zawodu 900.000 zł

- Komisja Wsparcia i Rozwoju Zawodu – 210.000 zł

- Komisja Szkoleń – Pan Zbigniew Chojnacki zgłosił prośbę o wpisanie kwoty 540.000 zł (440.000 zł szkolenia + 100.000 zł studia dla doradców podatkowych).

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek poinformowała, iż będąc na posiedzeniu KRDP dowiedziała się, iż KRDP podjęła stanowisko, iż osobom funkcyjnym w organach i w zarządach należy się wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia. Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska zauważyła natomiast, że nie ma stanowiska, że osoby funkcyjne mają obowiązek szkolić. Wywiązała się dyskusja. Pani Agnieszka Zasikowska poinformowała, iż stanowisko KRDP jest bardzo ważne.

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek stwierdziła, iż ważne jest, aby Mazowiecki Oddział KIDP powiększył swoje przychody poprzez pozyskiwanie sponsorów na różne imprezy organizowane przez oddział. Pani Maja Rezanko-Zielińska poinformowała, iż kwoty od sponsorów nie będą kwotami znaczącymi, a dodatkowo muszą być zatwierdzone przez KRDP.

Pan Paweł Trojanek zwrócił uwagę, iż możliwością powiększenia przychodów jest wprowadzenie odpłatności szkoleń, co ma miejsce w innych oddziałach KIDP. Pan Zbigniew Chojnacki zauważył, że Oddział Mazowiecki jest jedynym oddziałem, który organizuje szkolenia bezpłatne i w naszych szkoleniach biorą udział również doradcy podatkowi z innych regionów.

Pani Agnieszka Zasikowska rozpoczęła rozważania dotyczące organizacji dnia doradcy podatkowego w 2015 roku w Teatrze Roma, na które należy przeznaczyć 150.000 zł.

W tym momencie Pan Paweł Trojanek przeprosił zgromadzonych informując, iż musi opuścić posiedzenie z ważnych przyczyn rodzinnych. Jednocześnie poprosił Pana Krzysztofa Kluczka o dalsze prowadzenie posiedzenia.

Kontynuując kwestie związaną z organizacją dnia doradcy podatkowego w 2015 r. ustalono:

- koszt wynajęcia sali 9.500 zł

- ilość uczestników: 1000 miejsc siedzących

- koszt biletów 115 zł za os.

- koszt cateringu: ok. 65 zł za os.

- uczestnictwo doradców podatkowych to ponad połowa uczestników.

Pani Agnieszka Zasikowska zauważyła, że należy pobrać opłatę za catering od doradcy podatkowego uczestnicząco w dniu doradcy podatkowego - organizacja tak dużej imprezy pochłonie znaczną część kwoty przeznaczonej w budżecie na wydatki, a zarząd ma plany organizacji nie tylko dotychczasowych imprez.

Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska była natomiast zdania, iż dzień doradcy podatkowego jest świętem i wydarzeniem, które dla doradcy podatkowego powinno pozostać bez żadnych opłat.

Pani Agnieszka Zasikowska uznała, iż kwota za catering za 65 zł jest zbyt wysoki jak na taką krótką imprezę. Cena 65 zł jest to kwota, którą można przeznaczyć na catering kolacyjny, natomiast catering w teatrze nie musi być aż tak rozbudowany z uwagi na małą ilość czasu. Kolejną kwestią wg Pani Agnieszki Zasikowskiej jest alkohol, który na tego typu imprezach powinien być w ilości maksymalnie jednej lampki powitalnej, gdyż większość osób i tak przyjeżdża samochodem.

Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska zadała zgromadzonym pytanie czy właściwe jest, że „…jeśli coś się robi dla ogółu to jest problem, natomiast jak niektóre osoby pojechały dzień wcześniej do hotelu na konwent na koszt naszych kolegów i koleżanek to było w porządku…”. Jednocześnie Pani Iwona podniosła, iż „…nie musimy robić spotkania w teatrze Roma, nie musimy robić nic…” i że zarząd musi pracować uczciwie.

Pan Krzysztof Kluczek zaapelował, aby zachować normy i zasady w trakcie tego spotkania.

Zebrani rozpoczęli dyskusję nt. różnych wersji odpłatności za udział w dniu doradcy podatkowego oraz pikniku i balu

Podsumowanie:

56.000 zł – przychody z teatru 2015 r.

27.000 zł – przychody z pikniku 2015 r.

60.000 zł – przychody z balu 2015 r.

Pani Hanna Szarpak poruszyła kwestię obecności alkoholu na imprezach organizowanych przez Oddział. Zadaniem Pani Hanny alkohol na takich spotkaniach powinien być odpłatny, gdyż tak praktykują inni. Pani Agnieszka Zasikowska uznała, iż alkohol należy ograniczyć. Pan Krzysztof Kluczek zaproponował rozdawanie talonów ograniczając ilość alkoholu spożywanego przez uczestników imprez integracyjnych. Pan Marek Kluz podniósł, iż jest za dużo dzieci na takich spotkaniach. Pan Marek Kluz zauważył, że niektóre osoby w sposób ciągły nadużywają spożywania alkoholu. Pani Agnieszka Zasikowska – „jeśli piknik rodzinny to nie promujmy zabaw dzieci przy wódce”. Pan Krzysztof Kluczek zauważył, iż można na piknik wynająć dobrą firmę, która będzie podawać dobrej jakości alkohol w minimalnych ilościach.

Pani Hanna Szarpak poinformowała, iż Oddział Pomorski w bardzo łatwy sposób pozyskuje sponsorów, a KRDP w szybki sposób wydaje zgodę w takiej kwestii. Pani Agnieszka Zasikowska zapowiedziała, że zarząd będzie się starał pozyskiwać sponsorów na tego typu imprezy.

Pan Zbigniew Chojnacki sięgając pamięcią wstecz poinformował, iż pozyskiwanie sponsorów nigdy nie było proste w wykonaniu, a oferowane kwoty były nieznaczne, aczkolwiek jest zdania, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ponowić działania w tym zakresie. Pani Hanna Szarpak jako podsumowanie stwierdziła, iż zarząd przy organizacji tego typu imprez będzie brał pod uwagę uczestnictwo sponsorów.

Następnie Pan Zbigniew Chojnacki rozpoczął omawianie wydatków na 2015 r. w ramach prac Komisji Szkoleń, gdzie:

1. Koszty - kwota 440.000 zł została założona na organizację wszelkiego rodzaju szkoleń, co obejmuje:

a) 2 szkolenia miesięcznie w WSM na ul. Kawęczyńskiej,

b) 3 szkolenia miesięcznie „małe” w Oddziale,

c) wyjazdowe 1-dniowe: Radom-Siedlce-Płock – 6 szkoleń w roku,

d) wyjazdowe kilkudniowe - jedno,

e) duża konferencja w hotelu (110.000 zł w hotelach bądź w BUW za 60.000 zł)

f) rezerwa szkoleniowa 24.400 zł

2. Przychody – nie ma możliwości oszacowania na dzień zatwierdzania budżetu.

Pan Zbigniew Chojnacki zauważył, iż średnio 100 osób na każde duże szkolenie zapisuje się i nie przychodzi nie rezygnując wcześniej. Powyższe uniemożliwia podejmowanie odpowiednio wcześniej racjonalnych decyzji co do wielkości wynajmowanych w Wyższej Szkole Menadżerskiej sal, co przekłada się na niezasadne generowanie kosztów. Zebrani rozpoczęli dyskusję co do zmobilizowania zapisanych doradców do uczestniczenia w szkoleniach poprzez:

1) wprowadzenie nawet minimalnych odpłatności za szkolenia (pomysł do rozważenia zaproponowany przez Pana Zbigniewa Chojnackiego),

2) odpowiednio wczesne mailowe przypominanie doradcom o zgłoszeniu się na szkolenie (Pani Beata Świątkowska-Gołąbek, Pani Agnieszka Zasikowska),

3) wprowadzenie tzw. elektronicznego kalendarza, np. kalendarz Google (Pani Agnieszka Zasikowska).

4) ogłaszanie-apelowanie na szkoleniach o racjonalne zapisywanie się na szkolenia (Pan Zbigniew Chojnacki),

5) wprowadzenie odpłatności w zależności od atrakcyjności szkolenia (Pani Beata Świątkowska-Gołąbek)

6) przypominanie o nieobecności na szkoleniach poprzez Doradcę oraz wprowadzenie blokady na zapisy (Pani Beata Świątkowska-Gołąbek).

Pan Zbigniew Chojnacki poinformował, iż 100.000 zł założone zostało w ramach realizacji projektu związanego z umożliwieniem dokształcania się doradców podatkowych, nad którym pracuje Pani Agnieszka Zasikowska wraz z Panem Zbigniewem Chojnackim.

Pan Zbigniew Chojnacki poinformował zebranych, iż na podstawie danych za 2014 roku można przyjąć założenie do budżetu, że przychody za 2015 rok ze szkoleń wyniosą 110.000 zł.

Pan Marek Kluz zabrał głos i poinformował zebranych o zmianie procedury karnej oraz tym samym zmianie procedury w UKS, dlatego też warto zaplanować środki na szkolenie doradców w zakresie zapowiadanych zmian. Pan Marek zauważył ponadto, że Mazowiecki Oddział przyjmuje wszystkich doradców podatkowych na szkolenia, natomiast doradca podatkowy chcąc wziąć udział w szkoleniu w innym Regionie zobowiązany jest do uiszczenia wymaganej kwoty za uczestnictwo w nim. Pan Marek zaproponował, aby wprowadzić odpłatność za szkolenie w wysokości 10 zł oraz możliwości zakupu pakietu np. 10 szkoleń za 90 złotych. Tak praktykuje się w innych samorządach i sprawdza się ta metoda.

Jednocześnie Pan Marek Kluz podniósł, że jeśli oddział organizuje szkolenia dla doradców podatkowych to on, jako Sędzia Sądu Dyscyplinarnego KIDP z uwagi na nową procedurę karną prosi o szkolenie w Krakowie w Centrum Legislacji, co kosztuje tylko 24.000 zł za rok.

Pani Agnieszka Zasikowska zabrała głos w sprawie studiów dla doradców podatkowych z prawa albo z rachunkowości:

- szkoły są na etapie przygotowywania ofert

- start projektu około lutego 2015 roku

- wstępne koszty kształtują się w okolicach 4.000 zł - 6.000 zł za studenta za rok (za 2 semestry, 160 godzin).

- propozycja ponoszenia kosztów po połowie przez studenta i Mazowiecki Oddział KIDP

- szacowana kwota jaka powinna zostać przeznaczona na niniejsze przedsięwzięcie: 200.000 zł.

Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska stwierdziła, iż oddział nie może finansować studiów wybranym doradcom podatkowym, a jedynie pomóc je zorganizować.

Pani Agnieszka Zasikowska oświadczyła, iż oddział nie jest potrzebny do organizacji, gdyż ludzie mogą sobie sami zorganizować. Dodatkowo stwierdziła, iż kilka zarządów temu była podjęta decyzja w sprawie dofinansowania studiów przez oddział.

Pani Hanna Szarpak przypomniała o przyświecających temu projektowi ideach:

-pierwsza: studia będą dofinansowane w 100%,

-druga:, dofinansowanie zależeć będzie od ilości wpłaconych składek, np. 10 lat wpłacasz składkę masz 80% rabatu.

Pan Zbigniew Chojnacki zaproponował odłożenie tej dyskusji na kolejne posiedzenia.

Wstępnie zebrani oszacowali przychody z projektu studia dla doradców podatkowych na kwotę 50.000 zł.

Pani Agnieszka Zasikowska zaapelowała, aby odpłatność za szkolenia rosła w zależności od kończącego się okresu rozliczeniowego związanego z obowiązkiem podnoszenia kwalifikacji zawodowych, aby zmobilizować doradców do uczestniczenia w sposób regularny w szkoleniach.

Pan Krzysztof Kluczek poinformował, ze razem przychody ze szkoleń zamykają się w kwocie 180.000 zł.

Pani Maja Rezanko Zielińska przystąpiła do omawiania planu wydatków związanych z działalnością Komisji Wsparcia i Rozwoju Zawodu na rok 2015, gdzie:

1. Kwota 440.000 zł:

a) 13.000 zł – Konkurs „Podatki są proste jak drut”

b) 16.000 zł – spotkanie wigilijne

c) 440.000 zł działania PR

- uczestnictwo w projekcie PARP Biznes-Start-Up (m.in. produkcja ulotek), promocja zawodu doradcy podatkowego dla nowo otwartych firm, której przyświecała, by zasada doradca podatkowy zamiast taniej księgowości.

- dyżury doradców podatkowych – system uruchomiony w oddziale Małopolskim i cieszący się dużym zainteresowaniem. Zasady dyżurów: raz w miesiącu doradca podatkowy na koszt biura Urzędu Miasta CEIDG udziela podstawowych porad,

- akcja bilbordowa (na bazie doświadczeń niemieckich doradców podatkowych), w największych miastach, duże bilbordy z wizerunkiem doradcy podatkowego i odpowiednim hasłem,

- alternatywa do akcji bilbordowej, zalecana przez firmy PR w ofertach kierowanych do KRDP, akcja poprzez wydawnictwa branżowe, absolutnie bez bilbordów,

- konferencje,

- TV regionalne.

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek poinformowała, iż założenia do budżetu musza być spójne.

Pani Hanna Szarpak nawiązała do kwestii ankiet i znaczącej ich roli w planowaniu budżetu. Dlatego też uważa, że ankietę należy jeszcze zmodyfikować. Ze wstępnych obliczeń, których Pani Hanna dokonała na wiosnę tego roku, wynika, iż na profesjonalne przygotowanie ankiety potrzebna będzie kwota około 300.000 zł, 360.000 zł, z uwagi na ankietę, dopłaty do praktykantów, umowy wzorcowe o współpracy. Pani Hanna wnioskuje, iż w tej kadencji odejdzie 20% doradców. Postulaty Pani Hanny:

- trzeba przygotować doradców, żeby nie zmarnowali swojego dorobku życiowego,

- dopłaty do studiów, bo ludzie chcą się kształcić,

- szkolenia w małych grupach, takich do 50 osób,

- szkolenia dwu, trzy-dniowe wyjazdowe,

- szkolenia miękkie.

Pani Hanna Szarpak stwierdziła, że warto by Biuro MO KIDP prowadziło listę doradców podatkowych zainteresowanych uczestnictwem w różnych spotkaniach-pinknich promując zawód doradcy podatkowego. Na targach powinna być widoczna ścianka MO KIDP.

Aby usprawnić pracę Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego, Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP Zarząd rozważa zakup szybszych skanerów, dokonanie zmian umożliwiających przyspieszenie działania Internetu.

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek poinformowała zebranych o przygotowanej propozycji zakupu materiałów promocyjnych zawierających logo oddziału.

Pani Agnieszka Zasikowska poruszyła kwestię organizacji konwentu wraz z oddziałem świętokrzyskim dotycząca regulacji wewnętrznych. Konwent miałby się odbyć na terenie regionu świętokrzyskiego.

Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska oraz Pani Maja Rezanko-Zielińska zauważyły, że oddział mazowiecki przygotowywał już konwent, a teraz jest czas na organizację przez inny oddział.

W takim razie Pani Agnieszka zaproponowała, aby zorganizować spotkanie zbliżone formułą do konwentu. Na takie spotkanie przewidziana została w budżecie kwota 180.000 zł.

Pan Krzysztof Kluczek podsumował planowany budżet i zaproponował podjęcie uchwały nr 70/IV/2014 w sprawie planu wpływów i wydatków Mazowieckiego Oddziału KIDP na rok 2015. Głosowało 7 osób, z czego:

Za – 7 osób,

Przeciw – 0,

Wstrzymała się – 0.

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek poinformowała zebranych o ofercie firmy Biznes Druk na realizację zamówienia 2000 kalendarzy na rok 2015 z logo KIDP dla doradców podatkowych, gdzie produkcja kalendarzy wraz z wysyłką wyniesie 57.000 zł brutto. Pan Zbigniew Chojnacki zaznaczył, iż oferty były zebrane z 3 firm. Pan Zbigniew Chojnacki zadał pytanie zgromadzonym o wskazanie koloru kart kalendarza. Zgromadzeni wybrali kolor ecri, tym samym zapadła decyzja o wyborze firmy Biznes Druk, gdzie wszyscy zgromadzeni byli za. W tej sprawie zarząd podjął uchwałę nr 71/IV/2014 w sprawie wyboru firmy Biznes Druk na przygotowanie kalendarzy na rok 2015 dla doradców podatkowych.

Głosowało 7 osób, z czego:

Za – 7 osób,

Przeciw – 0,

Wstrzymała się – 0.

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek rozpoczęła omawianie konieczności zamówienia materiałów promocyjnych z naszym logo, Propozycje w kwotach netto:

1. znaczki 2000 szt. 16 000,00 zł

2. notatniki a4 1000 szt. 4 000,00 zł

3. notatniki a5 1500 szt. 3 825,00 zł

4. długopisy 4000 szt. 7 600,00 zł

5. zakładki 8000 szt. 960,00 zł

6. pendrive 200 szt. 5 310,00 zł

7. smycze 2000 szt. 3 500,00 zł

8. tabliczki 2200 szt. 17 600,00 zł

9. ścianka 2 szt. 6 000,00 zł

10. flagi/windery 10 szt. 4 500,00 zł

11. tablice informacyjne 10 szt. 4 000,00 zł

12. roll up 4 szt. 2 000,00 zł

13. kubki 1000 szt. 11 400,00 zł

14. torebki prezentowe 400 szt. 600,00 zł

Zebrani rozpoczęli dyskusję na temat różnych wersji treści uchwały dotyczącej zamówienia powyższych materiałów reklamowych.

Następnie zarząd podjął uchwałę nr 72/IV/2014 w sprawie zamówienia 2000 znaczków, 1000 notatników a4, 1500 notatników a5, 4000 długopisów, 8000 zakładek, 200 pendrive, 2200 tabliczek, 2 ścianek, 10 tablic informacyjnych, 4 roll up, 1000 kubków, 400 torebek prezentowych z logo w celach promocji zawodu doradcy podatkowego:

Głosowało 7 osób z czego:

Za – 7 osób,

Przeciw – 0,

Wstrzymała się – 0.

Zarząd podjął uchwałę nr 73/IV/2014 w sprawie zamówienia 2000 smycz, 10 flag/winderów z logo w celach promocji zawodu doradcy podatkowego:

Głosowało 7 osób z czego:

Za – 6 osób,

Przeciw – 0,

Wstrzymała się – 1.

Zarząd podjął uchwałę nr 74/IV/2014 w sprawie zakupu upominków wigilijnych w celach promocji zawodu doradcy podatkowego:

Głosowało 7 osób z czego:

Za – 7 osób,

Przeciw – 0,

Wstrzymała się – 0.

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek oraz Pani Agnieszka Zasikowska zaproponowały, aby na posiedzenia zarządu zapraszać członków KRDP z regionu Mazowsza. Zebrani przychylili się do tej propozycji.

Tym samym Skarbnik Zarządu Pan Krzysztof Kluczek zakończył posiedzenie.

 

Przewodniczący Zarządu / Skarbnik Zarządu                Sekretarz Zarządu

podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Twoja lokalizacja: Start  /  O nas /  Protokoły z posiedzeń zarządu /  2014 /  Protokół 29.10.2014 r.
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
03-731 Warszawa,
ul. Targowa 20 a
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax (22) 818 21 35
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia