Protokół 19.12.2014 r

Protokół

z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP

w dniu 19 grudnia 2014 r.

 

W dniu 19 grudnia 2014 r. w Hotelu Bristol w Warszawie odbyło się 11 posiedzenie IV kadencji Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP.

 

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie (w kolejności alfabetycznej):

1.    Zbigniew Chojnacki

2.    Andrzej Kapczuk

3.    Krzysztof Kluczek

4.    Maja Rezanko-Zielińska

5.    Beata Świątkowska-Gołąbek

6.    Paweł Trojanek

7.    Jan Wasilewski

8.    Iwona Żurawlow-Pawlikowska

 

Porządek obrad:

1.    Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Zarządu powitał uczestników posiedzenia.

Następnie Pani Beata Świątkowska-Gołąbek poinformowała o koncepcji zaangażowania się Mazowieckiego Oddziału KIDP w kwestie prawne, kodyfikacyjne, ustawodawcze i opiniotwórcze z uwagi na położenie Mazowieckiego Oddziału KIDP bliskie KRDP. Pani Beata Świątkowska-Gołąbek stwierdziła, iż byłoby to alternatywą na wydawanie pieniędzy na działania promocyjne zawodu doradcy podatkowego w mediach. Pani Beata Świątkowska-Gołąbek poinformowała, iż ważne jest by stworzyć taką sytuację, aby media same chciały z doradcami rozmawiać, a nie doradcy mają płacić za to by media z nimi rozmawiały. Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska zauważyła, że Komisja Prawa KRDP jeszcze ani razu się nie zebrała, a to do nich powinna należeć w główniej mierze inicjatywa, o której mówi Pani Beata Świątkowska-Gołąbek i trzeba to przemyśleć. Pani Beata Świątkowska-Gołąbek poinformowała zgromadzonych, iż problem polega na tym, że ciągle mówimy o PR, a żeby osiągnąć pewne cele, o czym mówi również historia światowej gospodarki i polityki, trzeba wprowadzić pewne mechanizmy, które są wdrażane na razie nieoficjalnie i potrzebują wsparcia, a my jesteśmy najbliżej, a także z uwagi na fakt, iż merytorycznie jesteśmy w stanie pewne rzeczy poprowadzić.

Zdaniem Pani Iwony Żurawlow-Pawlikowskiej załatwianie takich spraw powinno zacząć się, od tego, iż ktoś powinien do nas przyjść i porozmawiać o tym co robią i czego oczekują, gdyż w tej chwili rozmawiamy o czymś czego tak naprawdę nie wiemy.

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek stwierdziła, iż zadeklarowała się porozmawiać z kilkoma osobami z Komisji Prawnej KRDP, która może nie działa, ale posiada ciekawe pomysły i dążenia, i na początku roku Pani Beata Świątkowska-Gołąbek poinformuje członków Zarządu o tych rozmowach i ustaleniach.

 

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek poinformowała, iż w kwestii PR jest prośba do regionów, by chwilowo (około miesiąca) wstrzymać się z większymi decyzjami w celu ich koordynacji.

 

Pan Zbigniew Chojnacki zapytał zgromadzonych o różnice w organizacji tego samego szkolenia w Płocku i w Siedlcach, aby na podstawie wspólnego stanowiska określić system płatności dla wykładowców, którzy ten sam temat przedstawiają dla doradców podatkowych w mazowieckich miastach.

 

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek poinformowała, iż podczas rozmów na forum zarządów powstał pomysł, aby próbować unifikować ceny szkoleń i wprowadzić stawki za godziny. Pan Zbigniew Chojnacki stwierdził, że próby wdrożenia takich zasad są już od lat i jak na razie nic z nich nie wynikło. Pani Beata Świątkowska-Gołąbek poinformowała, iż przez 10 lat bardzo dużo się zmieniło, a osoby które mają te pomysły są bardzo zaangażowane w sprawę. Pani Iwona Żurawlow-Pawlikowska dodała, iż jest pomysł stworzenia listy wykładowców i należy podejmować próby w tym temacie. Pani Maja Rezanko-Zielińska uznała, iż jest to temat, który warto poruszyć na kolejnym konwencie Zarządów oraz w tym celu podjąć uchwałę na Komisji Roboczej. Pani Maja Rezanko-Zielińska poinformowała także, iż Mazowiecki Oddział KIDP płacił jedne z mniejszych stawek wykładowcom i jako pierwszy oddział ustaliliśmy sztywne stawki wynagrodzeń dla wykładowców.

 

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek zaproponowała, aby przed spotkaniem przedstawicieli Zarządów wysłać na tydzień wcześniej maila z zapytaniem, o czym chcielibyśmy dyskutować.

Pan Zbigniew Chojnacki poinformował zebranych o konieczności podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia dla wykładowcy Pana Krzysztofa Woźniaka za przeprowadzenie szkolenia w dniu 02.03.2015 r.

Zarząd podjął uchwałę nr 94/IV/2014 w sprawie wynagrodzenia dla wykładowcy Pana Krzysztofa Woźniaka za przeprowadzenie wykładu w dniu 02.03.2015 r.:

Głosowało 6 osób z czego:

Za – 6 osób,

Przeciw – 0,

Wstrzymało się – 0.

Z uwagi na fakt, iż na szkoleniu Pana Krzysztofa Woźniaka będą poruszane zagadnienia zgłaszane przez doradców podatkowych, zebrani ustalili zamieścić w mDoradcy prośbę o ich zamieszczanie.

 

Pan Paweł Trojanek poinformował zebranych o możliwości wypłaty premii dla pracowników z budżetu z roku 2014. Zebrani pozytywnie odnieśli się do tej propozycji podejmując uchwałę nr 92/IV/2014 w sprawie przyznania premii pracownikom Mazowieckiego Oddziału KIDP:

Głosowało 6 osób z czego:

Za – 6 osób,

Przeciw – 0,

Wstrzymało się – 0

Pan Paweł Trojanek zaproponował, aby w 2015 roku Zarząd rozważył możliwość podwyższenia pensji pracownikom biura Mazowieckiego Oddziału KIDP z uwagi na narastającą ilość pracy w oddziale.

 

Pan Paweł Trojanek poinformował zebranych, iż w trakcie spotkania wigilijnego KRDP rozmawiał z Panem Sekretarzem KRDP w sprawie rozważenia organizacji konferencji z końcem czerwca wspólnie z oddziałem warmińsko-mazurskim oraz podlaskim.

 

Przewodniczący Zarządu poinformował także, iż poszczególni Przewodniczący KRDP mieli pomysł stworzenia Rady Naukowej związanej ze środowiskiem doradców podatkowych, a w/w konferencja miała by być pretekstem, aby następnego dnia Rada miała się zebrać i ukonstytuować. Pan Paweł Trojanek poprosił zgromadzonych o zabranie głosu, aby podjąć decyzję o przystąpieniu do współorganizacji konferencji bądź o odstąpieniu od tego projektu.

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek wystąpiła z propozycją, aby zebrać więcej szczegółów dotyczących organizacji konferencji, co pozwoli na podjęcie decyzji w sprawie. Zebrani pozytywnie przychylili się do tej propozycji.

Pan Paweł rozważał czy nieprzystąpienie do powyższego projektu było słuszne i poddał do rozważenia podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do współorganizacji konferencji.

 

W tym momencie Pan Paweł Trojanek wszedł do Sali obrad z Gościem – Przewodniczącą KRDP Panią Jadwigą Glumnińską-Pawlic. Zebrani powitali Panią Przewodniczącą. Pan Paweł Trojanek poprosił Panią Przewodniczącą o zabranie głosu w sprawie Rady Naukowej.

Pani Beata Świątkowska-Gołąbek poinformowała Panią Przewodniczącą KRDP, iż dowie się szczegółów dotycząca współudziału Mazowieckiego Oddziału KIDP w konferencji, a na tej podstawie Zarząd następnie podejmie decyzję czy będzie uczestniczył w projekcie.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że większe regiony również zamierzają włączyć się w organizację konferencji i Rady Naukowej. Pani Przewodnicząca oświadczyła, iż zostało wystosowane pismo do prof. Leonarda Etela reprezentującego Komisję Kodyfikacyjną informujące, iż KRDP będzie brała czynny udział w pracach Komisji Kodyfikującej i oczekuje na wskazanie kierunków.

 

W związku z konicznością podjęcia decyzji o przedłużeniu domeny www.prostejakdrut.pl zgromadzeni uzgodnili by w 2015 roku rozważyć podpisanie umowy z firmą Martis, która gwarantować będzie przeniesienie praw własności w/w domeny na Mazowiecki Oddział KIDP.

W związku z koniecznością podjęcia decyzji odnośnie przedłużenia domeny www.prostejakdrut.pl na kolejne 24 miesiące zgromadzeni podjęli uchwałę nr 93/IV/2014 w sprawie jej przedłużenia:

Głosowało 8 osób z czego:

Za – 8 osób,

Przeciw – 0,

Wstrzymało się – 0

 

 

Tym samym posiedzenie zostało zakończone.

 

 

 

        

Przewodniczący Zarządu                                        Sekretarz Zarządu

 

                                              

 

 

podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Twoja lokalizacja: Start  /  O nas /  Protokoły z posiedzeń zarządu /  2014 /  Protokół 19.12.2014 r
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
03-731 Warszawa,
ul. Targowa 20 a
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax (22) 818 21 35
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia