Lista plików do pobrania:

0.04 [MB] | Szkolenie
Karta zgłoszenia na szkolenie
Karta
0.03 [MB] | Zawiadomienia
ZAWIADOMIENIE O WZNOWIENIU WYKONYWANIA ZAWODU DORADCY PODATKOWEGO
0.03 [MB] | Zawiadomienia
ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE NIEWYKONYWANIA ZAWODU DORADCY PODATKOWEGO
0.05 [MB] | Wnioski
Wniosek o wpis na listę doradców podatkowych
0.07 [MB] | Wnioski
Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego
0.03 [MB] | Wnioski
Wniosek o nadanie statusu doradcy podatkowego seniora

Kontakt

tel.: (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 20 a
03-731 Warszawa

tel. (22) 618 76 08, (22) 618 75 12, 723 575 701, 723 575 702
fax. (22) 818 21 35

x
x